Narzędzia badawcze

Narzędzia badawcze


Narzędzia badawcze znaleźć można w następujących miejscach

    • Testy Psychologiczne w praktyce i badaniach czasopismo założone przez prof. J. W. Paluchowskiego; celem głównym pisma jest informowanie o wykorzystywanych w badaniach na rzecz prac magisterskich testach psychologicznych, oraz publikowanie prac dotyczących teoretycznych i aplikacyjnych problemów diagnozowania psychologicznego w różnych obszarach (zdrowia, choroby, selekcji, orzecznictwa).
    • ogólnodostępne bazy narzędzi badawczych