Ważne informacje

 • Licencja SPSS na rok 2024
 • Wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej 2017-2022

  Na mocy decyzji Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28. lipca 2022 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymał kategorię A w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (kognitywistyka) oraz kategorię B+ w dyscyplinie psychologia. Pełne wyniki ewaluacji dyscyplin UAM 2017-2022: https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/wyniki-ewaluacji-jakosci-dzialalnosci-naukowej

 • Uchwała Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 lutego 2022 r.

  Na podstawie § 30 ust. 5 Statutu UAM, Senat stanowi, co następuje:

  § 1

  Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowczo potępia agresję Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Atak ten stanowi pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej niepodległego państwa, umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących we współczesnym świecie. Stwarza także zagrożenie dla pokojowego współdziałania krajów Europy i świata.

  Solidaryzujemy się z całym Narodem Ukraińskim, a w szczególności z obywatelami tego państwa, będącymi częścią naszej społeczności akademickiej. Uniwersytet dołoży wszelkich starań, by w każdy możliwy sposób wesprzeć studentów, doktorantów i pracowników UAM pochodzących z Ukrainy, a także ich Bliskich.

  Apelujemy do władz Federacji Rosyjskiej o natychmiastowe zaprzestanie działań wojennych i wycofanie wojsk z terytorium Ukrainy.

  § 2

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Rektor

  Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

 • List Dziekana WPiK

  Szanowni Państwo,

  Mam do powiedzenia tylko jedno: Uniwersytet jest wspólnotą, w ramach której troszczymy się o wszystkich jej członków na wszelkie możliwe sposoby. Nawiązując do wiadomości, jaką otrzymaliśmy wszyscy od Pani Rektor UAM, prof. Bogumiły Kaniewskiej, pragnę zapewnić, że Wydział Psychologii i Kognitywistyki udzieli wszelkiego możliwego wsparcia studentom, dotkniętym skutkami zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

  Mariusz Urbański, dziekan WPiK

 • What to do if I have symptoms of COVID-19?

  The following documents provide essential information for international students regarding the rules and guidelines for suspected COVID-19 infection:

  What to do if I have symptoms of COVID?

  Quarantine rules in dormitories

 • Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla kierunku psychologia

  Z przyjemnością informujemy, iż Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę:

  pozytywną

  dla kierunku psychologia prowadzonym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim.

  Treść uchwały PKA

 • List Dziekana do Studentów Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

  Szanowni Państwo,

  bardzo bym chciał pisać do Was o tym, jak radzimy sobie z pandemią. Bardzo bym chciał pisać do Was o tym, żebyście postarali się ten trudny czas wykorzystać dla własnego rozwoju, sięgając do tych wszystkich zasobów edukacyjnych, które w maleńkiej – dzięki Internetowi – globalnej wiosce są na wyciągnięcie ręki. Bardzo chciałbym pisać o tym, żebyśmy dbali o siebie i bliskich, i cierpliwie czekali na powrót spotkań twarzą w twarz, bez pośrednictwa ekranu, pokładając zaufanie w instytucjach, które po to zostały stworzone.

  Zamiast tego – słowa s. Małgorzaty Chmielewskiej, które są mi bardzo bliskie: „Jestem przeciwna zabijaniu dzieci nienarodzonych, w tym niepełnosprawnych. Sama, jak wiadomo, wychowuję niepełnosprawnego, przybranego syna. Jednak są sytuacje, w których trzeba zostawić sumieniu kobiety-rodziców wybór. Do heroizmu nie można zmuszać. Walkę o życie trzeba zacząć od wsparcia tych, którzy ciężar takiego trudnego życia mają nieść. Wtedy wybór życia będzie łatwiejszy. Los osób niepełnosprawnych i rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi jest większości społeczeństwa i rządzącym obojętny. Pokazał to strajk w sejmie. Pokazuje milczenie przywódców Kościoła, którzy powinni od dawna wskazywać na ewangeliczną drogę w polityce – najpierw najsłabsi! Pokazują hejty pod wpisami ludzi proszących o pomoc w leczeniu ich dzieci: „jak se kalekę urodziłaś, to twój problem”. To podsumowanie tych hejtów. Orzeczenie Trybunału nie jest troską, jest chwytem politycznym. Tak to oceniam. Zmieni się władza, aborcja będzie na życzenie. Troska o starców, dorosłych niepełnosprawnych, dzieci nie tylko niepełnosprawne, lecz z trudnych warunków, chore psychicznie, chore na raka – to także działalność pro-life. Tu, jako państwo dajemy ciała. Kruchy kompromis właśnie runął. Cynicznie – w momencie epidemii. To w skrócie. Jestem smutna. Kolejna wojna i podziały, kiedy wróg-wirus – siedzi w chałupie.”

  Odpowiedzialnością Uniwersytetu jest Wasze wykształcenie, pomoc w stawaniu się mądrymi ludźmi. Odpowiedzialnością Uniwersytetu jest też pomoc w stawaniu się mądrymi, świadomymi obywatelami. Wstępując do wspólnoty akademickiej UAM ślubowaliście:
  – Niestrudzenie dążyć do prawdy, rzetelnie zdobywać wiedzę i umiejętności, by dobrze służyć ludziom i Ojczyźnie;
  – Postępować uczciwie i odważnie, wykazywać tolerancję i życzliwość wobec innych;
  – Uznawać prawa zwierzchności akademickiej i przestrzegać dobrych obyczajów społeczności akademickiej;
  – Bronić godności swojego Uniwersytetu oraz dobra całej wspólnoty akademickiej.
  A Uniwersytet zobowiązał się wspierać Was w tych dążeniach.

  Poprosiłem Waszych nauczycieli żeby – jeśli weźmiecie udział w planowanych na środę protestach i jeśli będzie to kolidować z Waszymi obowiązkami na Uniwersytecie – umożliwili Wam nadrobienie zaległości bez konsekwencji w postaci nieobecności. I pamiętajcie proszę o dbaniu o siebie i innych.

  Z pozdrowieniami
  Mariusz Urbański