Badania

Na Wydziale działa sześć laboratoriów naukowych, które zrzeszają pracowników, doktorantów i współpracowników zewnętrznych skupionych wokół wspólnych zagadnień badawczych i realizujących prestiżowe badania. Prace badawcze prowadzone są zarówno w ramach zespołowych, jak i indywidualnych projektów badawczych. Wydział zapewnia wsparcie procesu badawczego, m.in. w zakresie opiniowania projektów badań naukowych pod kątem ich zgodności z zasadami etyki, dofinansowania realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych, współpracy ze studenckimi asystentami badawczymi.