Erasmus +

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w rekrutacji na praktyki studenckie/absolwenckie w ramach programu Erasmus+ na WPiK.

Terminy nadsyłania wniosków:

- 4-16 czerwca 2024 r.

Wymagane dokumenty:

- CV oraz list motywacyjny w języku polskim;

- zaświadczenie o średniej ocen (zaświadczenie z BOS);

Rekrutacja odbywa się poprzez formularz MS Forms, który zostanie opublikowany w dniu 4 czerwca o g. 8.00 na tej podtronie tj.:https://psychologia.amu.edu.pl/wymiana-studencka/erasmus-

(kafelek "formularz rekrutacyjny")

Erasmus + - Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) – jeden z najlepszych polskich uniwersytetów, oferujący studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe.

psychologia.amu.edu.pl

Prosimy o zapoznanie się z informacjami:https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/praktyki

w szczególności z regulaminem: https://erasmus.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0024/463182/zasady-rekrutacji-23-24.pdf

  • na WPiK przyznajemy stypendia na 3 miesiące praktyk.
  • W formularzu należy wskazać kraj, w którym chce się odbywać praktyki - wysokość stypendium różni się w zależności od kraju.
  • W liście motywacyjnym należy wskazać, czego będą dotyczyły praktyki, opisać obszar, w którym będą realizowane.
  • Nie ma minimalnego progu średniej, bierzemy pod uwagę wszystkie zgłoszenia, które spełniają kryteria formalne konkursu (zawierają wszystkie wymagane załączniki oraz wypełniają zapisy wskazanego regulaminu).
  • o zakwalifikowaniu decyduje średnia ocen (konkurs średniej).
  • pierwszeństwo zakwalifikowania przysługuje osobom, które dotychczas nie uczestniczyły w programie wymiany w ramach Erasmus+.
  • samodzielnie poszukujecie Państwo firmy/instytucji przyjmującej na praktyki (nie prowadzimy bazy firm/instytucji przyjmujących, nie udostępniamy polecanych placówek).
  • samodzielnie ustalacie Państwo zakres obowiązków/współpracy z firmą/instytucją, liczbę godzin itd. w porozumieniu o programie praktyk: dokument do pobrania tutaj:https://erasmus.amu.edu.pl/wyjazdy-studentow/praktyki

Wyniki rekrutacji zostaną przekazane Państwu mailowo w terminie 17-21 czerwca 2024 r.

Życzymy powodzenia!

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach 2007-2013 Erasmus był częścią nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”. Obecnie funkcjonuje program Erasmus+.

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Z wyjazdów w ramach Erasmusa mogą również korzystać nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.