Erasmus +

Zapraszamy na spotkanie dla osób zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2024/2025, które odbędzie się w 12 marca 2024 o godzinie 11.30 na platformie MS Teams: link wkrótce.

Podczas spotkania Pełnomocnicy ds. Dziekana oraz Koordynatorzy programu na WPiK postarają się odpowiedzieć na Państwa pytania i rozwiać wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy!

Program Erasmus, którego nazwa nawiązuje do imienia Erazma z Rotterdamu, został powołany w roku 1987 z myślą o propagowaniu i ułatwianiu wymiany studentów między uczelniami krajów Wspólnoty Europejskiej. W 1995 roku Erasmus wszedł w skład utworzonego wówczas programu wspólnotowego Socrates, wspierającego międzynarodową współpracę w sferze edukacji. W latach 2007-2013 Erasmus był częścią nowego programu edukacyjnego „Uczenie się przez całe życie”. Obecnie funkcjonuje program Erasmus+.

Program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą wyjeżdżać na studia oraz na praktyki w przedsiębiorstwach, organizacjach albo instytucjach działających w innych krajach uczestniczących w programie. Za granicę można wyjechać w trakcie dowolnego cyklu studiów (licencjackich, magisterskich lub doktoranckich), łącznie na nie dłużej niż 12 miesięcy. Minimalny czas pobytu na studiach wynosi 3 miesiące, a na praktyce – 2 miesiące. Studenci jednolitych studiów magisterskich mogą uczyć się za granicą nawet przez 24 miesiące.

W programie Erasmus+ na zagraniczną praktykę lub staż mogą wyjeżdżać również absolwenci wyższych uczelni (licencjaci, magistrowie i doktorzy) – w ciągu jednego roku od ukończenia studiów. Długość pobytu za granicą wliczana jest do łącznego czasu trwania mobilności na tym poziomie studiów, na którym student został zakwalifikowany na wyjazd. Rekrutacja odbywa się na ostatnim roku nauki.

Z wyjazdów w ramach Erasmusa mogą również korzystać nauczyciele akademiccy i inni pracownicy uczelni.

Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

  • Harmonogram
  • Regulamin