Granty

Granty

 • Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023 – nabór zgłoszeń rozpoczęty!

  maj 25, 2023 |

  Kto jest uprawniony do udziału w konkursie?

  Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci pierwszego lub drugiego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% lub więcej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% lub więcej po przeliczeniu na polską maturę).  

  W konkursie mogą brać udział uczestnicy poprzednich edycji konkursów BESTStudentGRANT (konkurs 032; konkurs 079) oraz II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT (konkurs 075).

  Ważne – Kandydaci nie mogli być uczestnikami w poprzednikach edycjach Szkoły Letniej BESTStudentCAMP.

  Szkoła Letnia BESTStudentCAMP 2023 odbędzie się w Zespole Pałacowo-Parkowym UAM w Gułtowach w dniach 18-22 września 2023 r. 

  W tym roku zostaną zaproponowane uczestnikom następujące zajęcia: 

  • W poszukiwaniu własnego potencjału – czyli jak myśleć i działać efektywnie zgodnie ze swoimi predyspozycjami,
  • Prezentacja multimedialna – przygotowanie i przedstawienie,
  • Aplikowanie o granty i stypendia dla studentów,
  • Wizerunek zawodowy a emisja głosu,
  • Etykieta akademicka, savoir-vivre, budowanie wizerunku,
  • Zagraniczna mobilność studencka + Epikur,
  • Bądź widocznym i (do)cenionym naukowcem,
  • ChatGPT,
  • Spotkanie z Laureatkami pierwszych edycji konkursu BESTStudentGRANT.

  Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie warsztatów i poprowadzone przez wykwalifikowaną kadrę akademicką UAM i nie tylko.

  Uczestnicy Szkoły Letniej mogą spodziewać się także bogatego programu kulturalno-rekreacyjnego.

  Udział w Szkole Letniej BESTStudentCAMP 2023 jest całkowicie BEZPŁATNY!!!

  Komisja konkursowa dokona wyboru uczestników na podstawie listu motywacyjnego (wniosku konkursowego), spośród kandydatów, którzy dotąd nie brali udziału w Szkole Letniej BESTStudentCAMP. W liście motywacyjnym student powinien opisać swoje zainteresowania badawcze.

  Wniosek konkursowy należy złożyć przez stronę ID-UB Proposals:  

  https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – Konkurs 105 BESTStudentCAMP) do 26 maja 2023 r. 

  Szczegóły znajdują się pod linkiem: https://amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie/best-student-grant-1/aktualnosci/szkola-letnia-beststudentcamp-2023-nabor-zgloszen-rozpoczety

  Regulamin konkursu

 • 90 years of Newton da Costa and the 45 years of the Centre of Logic!

  paź 24, 2022 | AktualnościGranty

  February 6 to 17, 2023 there will at the University of Campinas in Brazil a summer school celebrating the 90 years of Newton da Costa and the 45 years of the Centre of Logic.
  „Contemporary Logic, Rationality and Information”:
  100 grants for undergraduate, graduate students, postdoctoral fellows (up to 5 years after completion of the Ph.D) are available.Funding includes airfare, medical insurance, accommodation, and meals throughout the event,The deadline to apply is October 30th:
  Welcome to Brazil !

 • Stypendium im dr Jana Kulczyka dla studentów z Polski i Ukrainy

  Szanowni Studenci,

  poniżej zamieszczamy link do informacji dotyczących tegorocznej edycji Stypendium im. dr. Jana Kulczyka dla studentów:

  Stypendium im dr Jana Kulczyka

  Zapraszamy do aplikowania!
  Prosimy o przesyłanie aplikacji na adres BOW: uampsych@amu.edu.pl do dnia18 listopada br.
 • GRANT „Podnoszenie jakości nauczania nauk humanistycznych i społecznych w szkolnictwie wyższym dla 2

  paź 13, 2022

  Szanowni Państwo,

  Wydział Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza wraz z Uniwersytetem w Hradcu Králové (Czechy) oraz Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) realizuje grant „Podnoszenie jakości nauczania nauk humanistycznych i społecznych w szkolnictwie wyższym dla 21+” w ramach programu Erasmus+ (KA2 – Strategic partnerships in the field of education and training). Celem projektu jest diagnoza i wypracowanie rozwiązań w obszarze nauczania nauk społecznych i humanistycznych w odniesieniu do kompetencji i oczekiwań podmiotów otoczenia zewnętrznego oraz samych studentów i kadry akademickiej.

  W ramach badań zamierzamy od początku października tego roku przeprowadzić badanie z wykorzystaniem ankiety internetowej z (a) wykładowczyniami i wykładowcami akademickimi zatrudnionymi na kierunkach humanistycznych i społecznych oraz (b) studentkami i studentami tych kierunków. Zebrane wyniki posłużą do opracowania wytycznych programów nauczania na kierunkach społecznych i humanistycznych z uwzględnieniem kontekstu środkowoeuropejskiego.

  Ankieta ma charakter anonimowy, a zebrane dane posłużą wyłącznie do zagregowanych analiz statystycznych. Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Etycznej UAM ds. badań naukowych z udziałem ludzi.

  Link do ankiety internetowej dla Studentek/ów:

  https://tiny.pl/w7185

  Link do ankiety internetowej dla pracowników

  https://amuedu.qualtrics.com/jfe/form/SV_0rE9X0cRwYU2oOW

  Szczegółowych informacji na temat badania mogą udzielić kierownik projektu,

  dr Mariusz Baranowski (mariusz.baranowski@amu.edu.pl)

  prodziekan Wydziału Socjologii, dr Łukasz Rogowski (lukasz.rogowski@amu.edu.pl).

 • Wyniki konkursu na stanowiska „Student/Studentka” w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu pat

  wrz 15, 2022

  Wyniki konkursu na stanowiska „Student/Studentka” w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.

  Komisja rekrutacyjna, decyzją z dn. 13.09.2022, przyznaje stypendium naukowe w projekcie p. Nadii Dembskiej.

 • Gratulacje dla laureatów konkursu IDUB „50×50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców „

  mar 2, 2022

  Z przyjemnością informujemy, iż w konkursie IDUB „50×50: pięćdziesiąt grantów dla 50 młodych naukowców” finansowanie uzyskali dr Dariusz Drążkowski i dr Marcin Jukiewicz!.

  Składamy serdeczne gratulacje laureatom!

 • Rozstrzygnięcie konkursu Study@research

  gru 21, 2021

  Z przyjemnością informujemy, że 17 grudnia 2021 r. rozstrzygnięta została IV edycja konkursu Study@research, nr IDUB 034, zad. 34, przeznaczonego dla studentów UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych magisterskich. Wśród  54 laureatów znalazła się studentka psychologii pani Wiktoria Szott, która otrzyma dofinansowanie na realizację indywidualnego projektu badawczego.

  Składamy serdeczne gratulacje!

 • Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT

  Uwaga Studentki i Studenci II roku studiów licencjackich lub jednolitych studiów magisterskich !

  Właśnie wystartowała I edycja konkursu przeznaczonego specjalnie dla WAS – ADVANCEDBestStudentGRANT, organizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.
  Konkurs daje możliwość otrzymania grantów na realizacje indywidualnych i zespołowych projektów badawczych.
  Do zdobycia:
  * Granty na realizację studenckich projektów badawczych – do 5.000 zł na projekty indywidualne oraz do 10.000 zł na projekty zespołowe;
  * Możliwość sfinansowania udziału w krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach, zakupu literatury, oprogramowania i gratyfikacji dla osób badanych;
  * Honorarium dla grantobiorców.
  Harmonogram konkursu:
  Termin ogłoszenia naboru wniosków: 13 października 2021 r.
  Termin składania wniosków: 12 listopada 2021 r.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 grudnia 2021 r.
  Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie na stronie internetowej Projektu ID-UB https://uczelniabadawcza.amu.edu.pl/aktualne-konkursy
  Wnioski aplikacyjne należy składać online w systemie https://idub.amu.edu.pl
  Macie pytania? Piszcie beststudent@amu.edu.pl lub dzwońcie 61 829 2421

 • Konkurs BESTStudentGRANT

  paź 12, 2021

  Drogie Studentki, Drodzy Studenci !
  Wystartowała VI edycja konkursu BESTStudentGRANT, organizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) – 32. konkurs BESTStudentGRANT na realizację zadania 39: Wyszukiwanie studentów wybitnie uzdolnionych oraz wsparcie talentów poprzez włączenie ich do badań naukowych.
  Do zdobycia:
  – Granty na realizację indywidualnych studenckich projektów badawczych.
  – Do 5000 zł dla najlepszych studentów.
  – Możliwość sfinansowania udziału w konferencjach, warsztatach i seminariach, zakupu literatury oraz oprogramowania.
  – Honorarium dla grantobiorcy.
  Kto może aplikować?
  Studenci UAM pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, będący laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, którzy uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (95% i powyżej) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (95% i powyżej po przeliczeniu na polską maturę), planujący realizację swoich pierwszych projektów badawczych.
  Szczegóły na www.amu.edu.pl/studenci/programy-studenckie
  Pytania? Piszcie śmiało na id_ub@amu.edu.pl; beststudent@amu.edu.pl.

 • Sukcesy grantowe w konkursach NCN

  maj 20, 2021

  Z przyjemnością informujemy, że dr Barbara Konat otrzymała finansowanie grantu NCN złożonego w konkursie SONATA „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” natomiast dr Maciej Behnke  w konkursie OPUS „Rola Regulacji Emocji w Występach E-sportowych”.

  Serdecznie gratulujemy!

Kosztorys

 • Zmiany w konkursach OPUS, SONATA i PRELUDIUM

  mar 17, 2015

  Dla edycji dziewiątej konkursów OPUSSONATA oraz PRELUDIUM zostały zmienione niektóre zasady ubiegania się i konstruowania wniosków.

  Na stronie narodowego Centrum Nauki zamieszczono nową wersję regulaminu (stanowi ona załącznik nr 4 dokumentacji każdego z konkursów).

  Zmiany zostały wprowadzone w Rozdziale VIII – Ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN oraz w Załączniku nr 4  – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN. Wprowadzono min. nową definicję aparatury naukowo – badawczej a także wyznaczono zakres środków przyznawanych na pokrycie wynagrodzeń wykonawców projektów. Przeniesieniu do pozycji  Inne  koszty  bezpośrednie uległy także koszty gratyfikacji personelu pomocniczego oraz uczestników badań.

 • Koszty pośrednie – narzut UAM

  cze 16, 2013

  Wskaźnik dla narzutu stosowany przez UAM na potrzeby kosztorysów wniosków grantowych NCN składanych w panelu HS należy obliczać wg wzoru:

  KP = [(B – a) x 0,2] / B

  gdzie:
  KP – koszty pośrednie
  B – całość kosztów bezpośrednich
  a – koszty aparatury

  Przez ten wskaźnik należy pomnożyć sumę kosztów bezpośrednich dla poszczególnych lat.

  Arkusz kalkulacyjny dla Panelu HS – do pobrania

  Na podstawie Zarządzenia nr 295/2011/2012 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie kosztów pośrednich działalności badawczej

 • Sposoby naliczania pochodnych wynagrodzenia

  maj 28, 2013

  W kosztorysach wniosków NCN należy uwzględnić wynagrodzenia wykonawców wraz z pochodnymi. Koszty są zróżnicowane w zależności od charakteru zatrudnienia i statusu wykonawcy.
  Koszty brutto brutto są kosztami, jaki ponosi UAM w związku z zatrudnieniem osoby nieobjętej ubezpieczeniem lub osoby będącej pracownikiem Uniwersytetu. W celu ich obliczenia należy zastosować przelicznik :
  kwota wynagrodzenia brutto x 1,1964 (stan na 06.2013 r.).

  W poniższej tabeli znajdują się wskazówki, w których przypadkach konieczne jest obliczenie tej pochodnej od wynagrodzenia.

  Status wykonawcyUmowa o pracęUmowa o dziełoUmowa zlecenie
  Pracownik UAMx+***+
  Doktorant / Student powyżej 26 r.ż./ Osoba nie objęta ubezpieczeniem społecznym++***+
  Student do 26 r.ż.+-*-*
  Osoba zatrudniona na umowę o pracę poza UAMx-*-**

  Oznaczenia :
  + – należy obliczyć brutto brutto
  – zwolniony z kosztów brutto brutto
  * – należy naliczyć zaliczkę na podatek dochodowy
  ** – należy uwzględnić koszty pracodawcy bez kosztów pracownika (brutto)
  *** – należy uwzględnić koszty pracodawcy przy *
  x – nie dotyczy

 • Zalecenia NCN w sprawie wynagrodzeń dla wykonawców projektów badawczych.

  maj 27, 2013

  Rada NCN opracowała zalecenia dotyczące wysokości miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalono, że wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać:

  • dla profesora –  9 tys. zł
  • dla doktora habilitowanego –  7 tys. zł
  • dla doktora – 5 tys. zł

  Jednocześnie Rada NCN sugeruje, aby w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów i studentów, wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego np. na podstawie umów cywilnoprawnych nie przekraczała kwoty:

  • dla doktoranta – 3 tys. zł
  • dla studenta – 1 tys. zł

  Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę.

 • Prezentacja zawierająca cenne informacje dla wnioskodawców

  maj 27, 2013

  Na stronie Narodowego Centrum Nauki zamieszczona została prezentacja będąca efektem warsztatów dla pracowników obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych. Zawiera ona cenne informacje nt. kosztorysów, form zatrudnienia oraz samego procesu przyznawania finansowania przez NCN.

Zatrudnienie

 • Rekrutacja na stanowisko asystentki badawczej/asystenta badawczego

  sie 11, 2022

  Pełna treść ogłoszenia w języku polskim i angielskim jest dostępna tutaj link

  Nazwa jednostki:

  Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Nazwa stanowiska:

  Student/Studentka

  Wymagania:

  Minimalne:

  · Co najmniej czwarty rok studiów magisterskich w zakresie psychologii, lub;

  · Licencjat (BA) w zakresie kognitywistyki, lingwistyki, informatyki lub dyscyplin pokrewnych;

  · Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

  Dodatkowe:

  · Znajomość procedur i technik eksperymentów psycholingwistycznych;

  · Doświadczenie w przygotowywaniu eksperymentów psychologicznych, przetwarzaniu danych, pracy z osobami badanymi;

  · Znajomość teorii argumentacji, współczesnej retoryki, logiki nieformalnej.

  Opis zadań:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w roli asystentki badawczej/asystenta badawczego w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.

  Osoba będzie brała udział w następujących zadaniach:

  – Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów psycholingwistycznych.

  – Analiza struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

  – Analiza emocji wyrażanych i wywoływanych przez odwołanie do patosu.

  Typ konkursu NCN: SONATA – HS1

  Termin składania ofert: 1 września 2022, 23:59 Forma składania ofert: e-mail bkonat@amu.edu.pl W tytule proszę podać „Rekrutacja ComPathos”

  Warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto brutto miesięcznie, stypendium

  Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2022 r.

  Okres zatrudnienia: 12 miesięcy

  Dodatkowe informacje: Opis projektu jest dostępny na stronie http://bkonat.home.amu.edu.pl/?page_id=133

 • 3 full-time Post-doctoral positions and 2 PhD positions in meta-research at University of Wroclaw

  sty 14, 2022

  The newly created Meta-Research Centre (MRC) at the University of Wroclaw, led by Dr Bartosz Helfer https://tinyurl.com/4d2284e9 is currently looking for three full-time postdoctoral researchers and two PhD candidates.

  The Meta-Research Centre conducts impactful science (see our publications in top medical and mental health journals) in evidence synthesis and evaluation across several disciplines (medical and health sciences, mental health) and its current special focus is on clinical trials in infant nutrition and mental health. Currently the MRC is generously funded until 2026 by grants from the Excellence Initiative and the National Science Foundation.

  An ideal candidate has a working knowledge of systematic reviews and meta-analyses and is ready to learn newest methods in the field (e.g. risk of bias, conflict of interest assessment, challenges specific for clinical trials in neglected fields) as well as to contribute to development of new ones (e.g. detection of scientific misconduct).

  We expect high level of engagement and contribution to ongoing projects within the Centre (each researcher will be responsible for at least one of the MRC projects, some of the current projects focus on assessment of clinical trials of infant formula, SARS-CoV2 transmission or its influence on mental health, Cochrane reviews on treatment of schizophrenia, replicability crisis in psychology). Post- docs will also be encouraged to develop their own research agenda and are expected to apply for additional funding.

  Daily key research tasks for these posts correspond to different states of evidence synthesis and include: searching scientific literature, study selection, data extraction, evaluation of data and study quality, data analysis and writing research manuscripts for publication. These are research positions without teaching duties.

  One post-doc position and one PhD position are part of an NCN-funded psychological science project investigating transparency, integrity and independence of clinical research within psychology and mental health, including innovative treatments for ADHD or effectiveness of psychotherapies.

  For post-doc positions we welcome applications from candidates with PhD (including recently obtained; or Master’s degree for PhD candidates) from any related discipline, especially, but not limited to: statistics, epidemiology, public health, evidence-based practice (including any allied health professions), research methods, evidence synthesis, psychology, cognitive science, medicine, mental health, nutrition, health/ research ethics, etc.

  For post-docs we offer a competitive salary at the highest rate allowed by the NCN, which is currently at the level of 120 000 PLN per year (including taxes and full employer costs), which translates to around 6000 PLN monthly net salary. After a trial period the employment is possible until the end of 2025. For PhD candidates we offer a fully-funded PhD position as the Doctoral School and full scholarship according to regulations at the time of enrolment.

  Additionally, we offer excellent scientific development opportunities including mentoring, fully reimbursed participation in scientific conferences, specialized courses and access to a large international network of collaborators from top scientific institutions worldwide (Cochrane, Imperial College London, TUM Munich, University of Colorado, King’s College London and more).

  If you have any questions about the post please contact Dr Helfer at bartosz.helfer [at] uwr.edu.pl. Starting date is at the earliest convenience. The Meta-Research Centre is centrally located in Wrocław at Szajnochy 7/9 (a newly equipped office in the city centre).

  If you would like to apply please send your research CV and motivation letter to Dr Helfer and you would be further instructed about the formal application process.

 • Wyniki konkursów w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)

  paź 1, 2021

  Informacja o wynikach konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki (nr ogłoszenia konkurs_2/WPiK/20/21_stypendium naukowe doktorant)
  w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)
  W wyniku postępowania konkursowego i oceny dorobku naukowego, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych oraz kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym, Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM (przewodnicząca), dr Marta Mrozowicz-Wrońska (członek) oraz dr hab. Łukasz D. Kaczmarek, prof. UAM (członek), zarekomendowała przyznanie stypendium naukowego w projekcie „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty:
  Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”:
  Panu mgr. Radosławowi Trepanowskiemu

  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkt – stażysta podoktorski (nr ogłoszenia konkurs_2/WPiK/20/21_adiunkt-stażysta podoktorski) w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)
  W wyniku postępowania rekrutacyjnego i oceny dorobku naukowego, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych oraz kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym, Komisja rekrutacyjna w składzie: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM (przewodnicząca), dr Marta Mrozowicz-Wrońska (członek) oraz dr Paweł Kleka (członek), zarekomendowała na stanowisko adiunkt – stażysta podoktorski w projekcie „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”:
  Panią mgr Agnieszkę Ewę Łyś

 • Wyniki konkursu na stanowiska „Student/Studentka” w projekcie „ComPathos
  Wyniki konkursu na stanowiska „Student/Studentka” w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.
  1. Wiktoria Rossa
  2. Ewelina Gajewska
 • Ogłoszenie nr 2 – Praca dla studenta/studentki w grancie NCN

  sie 9, 2021

  Nazwa jednostki:

  Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Nazwa stanowiska:

  Student/Studentka

  Wymagania:

  Minimalne:

  • Licencjat (BA) w zakresie kognitywistyki, lingwistyki, informatyki lub dyscyplin pokrewnych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

  Dodatkowe:

  • Znajomość technik przetwarzania języka naturalnego (NLP), takich jak Python spaCy, NLTK
  • Znajomość technik uczenia maszynowego (ML) i narzędzi (np. scikit-learn, Keras, PyTorch)
  • Znajomość teorii argumentacji, współczesnej retoryki, logiki nieformalnej.

  Opis zadań:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w roli asystentki badawczej/asystenta badawczego w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.

  Osoba będzie brała udział w następujących zadaniach:

  – Zbieranie, anotacja i analiza ilościowa danych językowych.

  – Analiza struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

  – Analiza emocji wyrażanych i wywoływanych przez odwołanie do patosu.

  Typ konkursu NCN: SONATA – HS1

  Termin składania ofert: 15 września 2021, 23:59

  Forma składania ofert: e-mail

  Warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto brutto miesięcznie, umowa cywilnoprawna

  Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

  Okres zatrudnienia: 24 miesiące

  Dodatkowe informacje:

  Opis projektu jest dostępny na stronie http://bkonat.home.amu.edu.pl/?page_id=133

  Od osoby kandydującej oczekujemy nadesłania następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub oświadczenie nt. planowanego terminu ukończenia studiów,
  5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta/studentki lub oświadczenie nt. planowanego uzyskania takiego statusu na dzień 1 października 2021 r.,
  6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

  Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierowniczki projektu,  dr Barbary Konat bkonat@amu.edu.pl

  Wybór kandydata/kandydatki odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (tj. 1 października 2021) Kandydat/ka musi spełniać jedno z kryteriów określonych w Regulaminie:

  1. a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 września 2021

 • Ogłoszenie nr 1 – Praca dla studenta/studentki w grancie NCN

  sie 9, 2021

  Nazwa jednostki:

  Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Nazwa stanowiska:

  Student/Studentka

  Wymagania:

  Minimalne:

  • Co najmniej czwarty rok studiów magisterskich w zakresie psychologii, lub;
  • Licencjat (BA) w zakresie kognitywistyki, lingwistyki, informatyki lub dyscyplin pokrewnych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

  Dodatkowe:

  • Znajomość procedur i technik eksperymentów psycholingwistycznych;
  • Doświadczenie w przygotowywaniu eksperymentów psychologicznych, przetwarzaniu danych, pracy z osobami badanymi;
  • Znajomość teorii argumentacji, współczesnej retoryki, logiki nieformalnej.

  Opis zadań:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w roli asystentki badawczej/asystenta badawczego w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.

  Osoba będzie brała udział w następujących zadaniach:

  – Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów psycholingwistycznych.

  – Analiza struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

  – Analiza emocji wyrażanych i wywoływanych przez odwołanie do patosu.

  Typ konkursu NCN: SONATA – HS1

  Termin składania ofert: 15 września 2021, 23:59

  Forma składania ofert: e-mail

  Warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto brutto miesięcznie, umowa cywilnoprawna

  Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

  Okres zatrudnienia: 24 miesiące

  Dodatkowe informacje:

  Opis projektu jest dostępny na stronie http://bkonat.home.amu.edu.pl/?page_id=133

  Od osoby kandydującej oczekujemy nadesłania następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub oświadczenie nt. planowanego terminu ukończenia studiów,
  5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta/studentki lub oświadczenie nt. planowanego uzyskania takiego statusu na dzień 1 października 2021 r.,
  6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

  Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierowniczki projektu,  dr Barbary Konat bkonat@amu.edu.pl

  Wybór kandydata/kandydatki odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (tj. 1 października 2021) Kandydat/ka musi spełniać jedno z kryteriów określonych w Regulaminie:

  1. a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 września 2021 r.

 • Konkurs na stanowisko post-doc

  cze 21, 2021

  Szanowni Państwo

  zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem na stanowisko Adiunkt badawczy/post-doc

  Wersja polska ogłoszenia

  Wersja angielska ogłoszenia

 • Ogłoszenia o konkursie na stanowisko adiunkt-stażysta podoktorski oraz na stypendium dla doktoranta
 • Oferta pracy w grancie NCN SONATA BIS 2017/26/E/HS1/00127

  lis 3, 2020

  Oferta pracy w grancie NCN SONATA BIS 2017/26/E/HS1/00127

  kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion

  treść ogłoszenia: oferta-pracy-mgr na 4 msc

 • KONKURS na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

  maj 11, 2020

  KONKURS na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantkina Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM

  Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM (konkurs_1/WPiK/19/20_stypendium naukowe doktorant) w ramach projektu NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164) „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”, kierowanym przez dr hab. Katarzynę Adamczyk, prof. UAM.

  Streszczenie projektu dostępne jest na stronie: https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2019-06-17/streszczenia/452920-pl.pdf

  1. Wymagania

  Do konkursu mogą przystąpić osoby odpowiadające następującym kryteriom kwalifikacyjnym:

  1. tytuł magistra psychologii;
  2. status uczestnika studiów doktoranckich (w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym) lub status doktoranta w szkole doktorskiej
   (w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce);
  3. podstawowa wiedza z zakresu psychologii życia w pojedynkę oraz psychologii pozytywnej;
  4. średniozaawansowana wiedza z obszaru badań jakościowych, w szczególności
   z obszaru psychologii narracyjnej oraz narracyjnej analizy danych;
  5. średniozaawansowane umiejętności w zakresie prowadzenia badań jakościowych oraz analizy danych jakościowych;
  6. podstawowe umiejętności w zakresie transkrypcji wywiadów;
  7. podstawowa wiedza i umiejętności w obszarze prowadzenia analiz statystycznych oraz obsługi podstawowych programów statystycznych;
  8. doświadczenie w zakresie upowszechniania wyników badań w formie artykułów naukowych oraz referatów konferencyjnych;
  9. doświadczenie w zakresie pracy w projektach naukowych.

  Dodatkowe atuty: bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie), systematyczność, rzetelność, terminowość, wytrwałość, entuzjazm do pracy, samodzielność, wysoka motywacja do podejmowania realizacji zadań badawczych, umiejętność pracy
  w zespole.

  1. Opis zadań:
  2. udział w prowadzeniu badań z zastosowaniem wywiadów narracyjnych;
  3. udział w przygotowaniu danych zebranych w badaniach jakościowych do analizy,
   w tym udział w transkrypcji wywiadów;
  4. udział w prowadzeniu narracyjnej analizy danych zebranych w badaniach jakościowych i opracowaniu wyników analizy oraz udział w upowszechnianiu wyników;
  5. udział w prowadzeniu ilościowych badań walidacyjnych (opracowanie i walidacja narzędzi badawczych);
  6. udział w końcowej, całościowej analizie danych, opracowaniu wyników oraz ich upowszechnianiu w zakresie wyników badań jakościowych.

  III. Warunki przyznawania stypendium naukowego:

  Stypendysta/Stypendystka zostanie wyłoniony/wyłoniona w drodze konkursu przeprowadzonego zgodnie z Regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN
  w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.).

  Konkurs na stypendium naukowe NCN przeprowadzi komisja stypendialna, której przewodniczyć będzie kierownik projektu. Komisja będzie rozpatrywać wnioski, biorąc pod uwagę ich kompletność oraz spełnienie warunków przedstawionych w ogłoszeniu
  o konkursie. Komisja stypendialna będzie oceniać wnioski w skali punktowej, wskazanej
  w Załączniku do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r., oraz opracuje ranking kandydatów do stypendium. Komisja stypendialna przy ocenie kandydatów będzie brać pod uwagę dotychczasowy dorobek naukowy, osiągnięcia wynikające z prowadzenia badań naukowych oraz kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym.

  Wybrany kandydat/kandydatka będzie otrzymywać stypendium naukowe w wysokości 2100 zł miesięcznie.

  Miejsce pracy: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu;

  Data rozstrzygnięcia konkursu: do 30 czerwca 2020 r.

  Data rozpoczęcia: lipiec 2020 r.

  Czas trwania umowy: 21 miesięcy.

  1. Wymagane dokumenty:
  2. list motywacyjny skierowany do kierownika projektu, uzasadniający chęć przystąpienia do projektu;
  3. CV zawierające szczegółowe informacje na temat kariery naukowej i badawczej, w tym informacje o publikacjach, udziale w projektach badawczych, wystąpieniach konferencyjnych, osiągnięciach naukowych i organizacyjnych wraz ze wskazaniem, w jakim zakresie dotychczasowe osiągnięcia i doświadczenie kandydata/kandydatki pozwolą na realizację zadań przewidzianych w projekcie badawczym;
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) wyrażam zgodę na przetwarzania danych osobowych innych niż: imię, (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb aktualnej rekrutacji.”;
  5. kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra;
  6. zaświadczenie potwierdzające status uczestnika studiów doktoranckich lub status doktoranta w szkole doktorskiej;
  7. kopie pierwszej strony wszystkich publikacji;
  8. opis projektów, w których uczestniczył kandydat/kandydatka (maksymalnie dwie strony maszynopisu);
  9. list rekomendacyjny (opcjonalnie).

  Wymagane dokumenty należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mailowy kierownika projektu: Katarzyna.Adamczyk@amu.edu.pl, w tytule maila wpisując  „Stypendium naukowe w konkursie SONATA BIS 9”.” oraz podając numer referencyjny konkursu konkurs_1/WPiK/19/20_stypendium naukowe doktorant. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie do 13.06.2020 r.

  Wymagane dokumenty należy załączyć w formacie PDF. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.

  Rekrutacja jest dwustopniowa i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz
  2) rozmowę kwalifikacyjną. Do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną zaproszeni wybrani kandydaci, z którymi skontaktujemy się drogą telefoniczną lub e-mailową.

  O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni drogą e-mailową lub telefoniczną,
  a wyniki rekrutacji zostaną także opublikowane na stronie internetowej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu.

  Klauzula informacyjna RODO :

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu
   z siedzibą: ul. Henryka Wieniawskiego 1, 61 – 712 Poznań.
  2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu
   e-mail: iod@amu.edu.pl.
  3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko pracy.
  4. Podstawę prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  Kodeks Pracy z dnia
   26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998r. N21, poz.94 z późn. zm.).
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Dostęp do Pani/Pana danych będą posiadać osoby upoważnione przez Administratora do ich przetwarzania w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
  9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
  10. Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

NCN

 • Grant w konkursie OPUS 23 przyznany prof. UAM dr. hab. Maciejowi Hanczakowskiemu

  gru 9, 2022

  Z przyjemnością informujemy, iż w konkursie OPUS Narodowego Centrum Nauki laureatem został prof. dr hab Maciej Hanczakowski.

  Tytuł projektu: Metapoznawczy monitoring i regulacja pamięci w obliczu dystrakcji.

  Kwota finansowania: 1 596 065 PLN

  Opis projektu: Większość codziennych czynności jest wykonywana w hałasie – wśród dźwięków z otoczenia
  i głosów innych osób. Z perspektywy psychologii poznawczej mimowolne postrzeganie i
  przetwarzanie hałasu wpływa na procesy poznawcze, m.in. utrudniając uczenie się,
  utrzymywanie informacji w pamięci w celu realizacji aktualnie wykonywanego zadania, czy
  też przypomnienie sobie potrzebnej informacji. Tematyka ta od lat jest przedmiotem badań
  psychologów zajmujących się problematyką pamięci i funkcjonuje pod hasłem wpływu
  dystrakcji audytoryjnej na procesy pamięciowe. Niemniej jednak praktycznie nie badano do
  tej pory, w jaki sposób ludzie postrzegają wpływ dystrakcji na ich pamięć i czy – oraz jeżeli
  tak, to jak – próbują stosować strategie pozwalające na minimalizowanie negatywnego
  wpływu dystrakcji w zadaniach wymagających korzystania z pamięci. Innymi słowy, brak jest
  badań dotyczących tego, jak metapoznawcze procesy monitorowania i kontroli pozwalają
  lepiej radzić sobie z dystrakcją. Niniejszy projekt zakłada zastosowanie teorii i
  paradygmatów dotyczących metapoznania do badań nad wpływem dystrakcji audytoryjnej
  na wykonanie zadania pamięciowego. Jako dystrakcja będzie służyć ludzka mowa –
  szczególnie trudny do zignorowania rodzaj dystrakcji, gdyż mowa przetwarzana jest
  mimowolnie pod kątem znaczenia nawet wtedy, kiedy nie nakierowujemy na nią uwagi.
  Pierwsza linia planowanych badań skoncentruje się na ocenie wstępnych przekonań
  dotyczących tego, w jaki sposób różne rodzaje dystrakcji – m. in. związanej czy niezwiązanej
  treściowo z wykonywanym zadaniem – wpływają na wykonanie zadań pamięciowych.
  Przekonania te będą badane u osób którym rodzaj dystrakcji będzie opisany, ale sami go nie
  doświadczą. Druga linia badań będzie się składać z eksperymentów badających to, w jaki
  sposób doświadczenie w zadaniach pamięciowych różnych rodzajów dystrakcji wpływa na
  modyfikację tych wstępnych przekonań. Trzecia linia badań będzie z kolei się koncentrować
  na tym, w jaki sposób dystrakcja wpływa na wykonanie zadania poprzez skłonienie ludzi do
  zmiany strategii uczenia się (np. poprzez poświęcanie więcej czasu na uczenie się w hałasie
  niż w ciszy). Oczekiwanymi rezultatami są: 1) wypracowanie teorii dotyczących
  metapoznawczych aspektów dystrakcji, oraz 2) wzbogacenie istniejących teorii
  metapoznania o do tej pory ignorowany aspekt dotyczący metapoznawczego
  monitorowania i kontroli w obliczu czynników zewnętrznych takich jak hałas.
  Nr rejestracyjny: 2022/45/B/HS6/01432; Kierownik projektu: dr hab. Maciej Hanczakowski

  Gratulujemy!

 • Wyniki konkursów w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)

  paź 1, 2021

  Informacja o wynikach konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki (nr ogłoszenia konkurs_2/WPiK/20/21_stypendium naukowe doktorant)
  w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)
  W wyniku postępowania konkursowego i oceny dorobku naukowego, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych oraz kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym, Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM (przewodnicząca), dr Marta Mrozowicz-Wrońska (członek) oraz dr hab. Łukasz D. Kaczmarek, prof. UAM (członek), zarekomendowała przyznanie stypendium naukowego w projekcie „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty:
  Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”:
  Panu mgr. Radosławowi Trepanowskiemu

  Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkt – stażysta podoktorski (nr ogłoszenia konkurs_2/WPiK/20/21_adiunkt-stażysta podoktorski) w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)
  W wyniku postępowania rekrutacyjnego i oceny dorobku naukowego, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych oraz kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym, Komisja rekrutacyjna w składzie: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM (przewodnicząca), dr Marta Mrozowicz-Wrońska (członek) oraz dr Paweł Kleka (członek), zarekomendowała na stanowisko adiunkt – stażysta podoktorski w projekcie „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”:
  Panią mgr Agnieszkę Ewę Łyś
  ….……..………

 • Wyniki konkursu na stanowiska „Student/Studentka” w projekcie „ComPathos"
  wrz 20, 2021
  Wyniki konkursu na stanowiska „Student/Studentka” w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.
  1. Wiktoria Rossa
  2. Ewelina Gajewska
 • Ogłoszenie nr 2 – Praca dla studenta/studentki w grancie NCN

  sie 9, 2021

  Nazwa jednostki:

  Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Nazwa stanowiska:

  Student/Studentka

  Wymagania:

  Minimalne:

  • Licencjat (BA) w zakresie kognitywistyki, lingwistyki, informatyki lub dyscyplin pokrewnych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

  Dodatkowe:

  • Znajomość technik przetwarzania języka naturalnego (NLP), takich jak Python spaCy, NLTK
  • Znajomość technik uczenia maszynowego (ML) i narzędzi (np. scikit-learn, Keras, PyTorch)
  • Znajomość teorii argumentacji, współczesnej retoryki, logiki nieformalnej.

  Opis zadań:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w roli asystentki badawczej/asystenta badawczego w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.

  Osoba będzie brała udział w następujących zadaniach:

  – Zbieranie, anotacja i analiza ilościowa danych językowych.

  – Analiza struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

  – Analiza emocji wyrażanych i wywoływanych przez odwołanie do patosu.

  Typ konkursu NCN: SONATA – HS1

  Termin składania ofert: 15 września 2021, 23:59

  Forma składania ofert: e-mail

  Warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto brutto miesięcznie, umowa cywilnoprawna

  Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

  Okres zatrudnienia: 24 miesiące

  Dodatkowe informacje:

  Opis projektu jest dostępny na stronie http://bkonat.home.amu.edu.pl/?page_id=133

  Od osoby kandydującej oczekujemy nadesłania następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub oświadczenie nt. planowanego terminu ukończenia studiów,
  5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta/studentki lub oświadczenie nt. planowanego uzyskania takiego statusu na dzień 1 października 2021 r.,
  6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

  Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierowniczki projektu,  dr Barbary Konat bkonat@amu.edu.pl

  Wybór kandydata/kandydatki odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (tj. 1 października 2021) Kandydat/ka musi spełniać jedno z kryteriów określonych w Regulaminie:

  1. a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 września 2021

 • Ogłoszenie nr 1 – Praca dla studenta/studentki w grancie NCN

  sie 9, 2021

  Nazwa jednostki:

  Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  Nazwa stanowiska:

  Student/Studentka

  Wymagania:

  Minimalne:

  • Co najmniej czwarty rok studiów magisterskich w zakresie psychologii, lub;
  • Licencjat (BA) w zakresie kognitywistyki, lingwistyki, informatyki lub dyscyplin pokrewnych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

  Dodatkowe:

  • Znajomość procedur i technik eksperymentów psycholingwistycznych;
  • Doświadczenie w przygotowywaniu eksperymentów psychologicznych, przetwarzaniu danych, pracy z osobami badanymi;
  • Znajomość teorii argumentacji, współczesnej retoryki, logiki nieformalnej.

  Opis zadań:

  Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie brała udział w roli asystentki badawczej/asystenta badawczego w projekcie „ComPathos: w stronę nowego modelu patosu na potrzeby retoryki obliczeniowej” (finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, nr 2020/39/D/HS1/00488), którego kierowniczką jest dr Barbara Konat.

  Osoba będzie brała udział w następujących zadaniach:

  – Przygotowanie i przeprowadzenie eksperymentów psycholingwistycznych.

  – Analiza struktur argumentacyjnych w języku naturalnym.

  – Analiza emocji wyrażanych i wywoływanych przez odwołanie do patosu.

  Typ konkursu NCN: SONATA – HS1

  Termin składania ofert: 15 września 2021, 23:59

  Forma składania ofert: e-mail

  Warunki zatrudnienia:

  Wynagrodzenie: 2 500 zł brutto brutto miesięcznie, umowa cywilnoprawna

  Data rozpoczęcia pracy: 1 października 2021 r.

  Okres zatrudnienia: 24 miesiące

  Dodatkowe informacje:

  Opis projektu jest dostępny na stronie http://bkonat.home.amu.edu.pl/?page_id=133

  Od osoby kandydującej oczekujemy nadesłania następujących dokumentów:

  1. List motywacyjny,
  2. CV,
  3. Informacja o osiągnięciach naukowych, wyróżnieniach i stażach naukowych,
  4. Kopia dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub oświadczenie nt. planowanego terminu ukończenia studiów,
  5. Zaświadczenie potwierdzające status studenta/studentki lub oświadczenie nt. planowanego uzyskania takiego statusu na dzień 1 października 2021 r.,
  6. Oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu.

  Pytania dotyczące ogłoszenia oraz dokumenty powinny być nadsyłane na adres kierowniczki projektu,  dr Barbary Konat bkonat@amu.edu.pl

  Wybór kandydata/kandydatki odbędzie się zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN 96/2016 z dnia 27 października 2016 r.). Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W momencie rozpoczęcia realizacji zadań w projekcie (tj. 1 października 2021) Kandydat/ka musi spełniać jedno z kryteriów określonych w Regulaminie:

  1. a) jest studentem studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych drugiego stopnia, realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. b) jest studentem co najmniej czwartego roku studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w uczelniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 20 września 2021 r.

 • Konkurs na stanowisko post-doc

  cze 21, 2021

  Szanowni Państwo

  zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem na stanowisko Adiunkt badawczy/post-doc

  Wersja polska ogłoszenia

  Wersja angielska ogłoszenia

 • Ogłoszenia o konkursie na stanowisko adiunkt-stażysta podoktorski oraz na stypendium dla doktoranta
 • Oferta pracy w grancie NCN SONATA BIS 2017/26/E/HS1/00127

  lis 3, 2020

  Oferta pracy w grancie NCN SONATA BIS 2017/26/E/HS1/00127

  kierownik grantu: prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion

  treść ogłoszenia: oferta-pracy-mgr na 4 msc

 • Oferty pracy w projekcie “Religion, Ideology, and Prosociality”
 • Grant SONATA BIS przyznany prof. UAM dr hab. Katarzynie Adamczyk

  lut 24, 2020

  Miło nam poinformować, że projekt prof. Katarzyny Adamczyk Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych otrzymał finansowanie w kwocie 2 698 524 zł w konkursie Narodowego Centrum Nauki – SONATA BIS.

  Serdecznie gratulujemy!!!

 • Informacja o wynikach konkursów

  lis 20, 2018

  Informujemy, że konkurs na stanowisko stypendysty-magistranta ogłoszony na stronie:

  https://psychologia.amu.edu.pl/2018/10/03/konkurs-na-stanowisko-magistranta-stypendysty-magistrantki-stypendystki-w-grancie-sonata-bis-dystrybutywne-systemy-dedukcyjne-dla-logiki-klasycznej-i-pewnych-logik-nieklasycznych-teoria-dowodu-ws/

  wygrała Pani lic. Agata Tomczyk.

  Pierwszy konkurs na stanowisko Post-Doc ogłoszony na stronie:

  https://psychologia.amu.edu.pl/2018/10/09/post-doc-position-2/

  wygrał Pan dr Michał Sochański. Drugi konkurs na stanowisko Post-Doc ogłoszony na tej samej stronie wygrał Pan mgr Szymon Chlebowski.

  Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta ogłoszony na stronie:

  https://psychologia.amu.edu.pl/2018/10/22/scholarship-for-a-phd-student/

  został anulowany z powodu błędu w ogłoszeniu. Konkurs został ponownie otwarty:

  https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=179194

  Informujemy, że konkurs ogłoszony na stronie:

  https://psychologia.amu.edu.pl/2018/03/23/oferta-pracy-na-stanowisku-doktorant-stypendysta-w-projekcie-ncn-nr-2017-26-e-hs1-00127/

  wygrał Pan mgr Szymon Chlebowski.

  Informujemy, że konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta ogłoszony na stronie:

  https://psychologia.amu.edu.pl/2019/09/11/oferta-stypendium-w-grancie-ncn/

  wygrała Pani mgr Agata Tomczyk.

 • Scholarship for a PhD-student

  paź 22, 2018

  We offer a scholarship for a PhD-student in a project funded by NCN: „Distributive Deductive Systems for Classical and Non-classical Logics. Proof theory supported with computational methods”.

  The qualifications required:
  – advanced programming skills in at least one of: a general-purpose programming language (e.g. Python), a functional programming language (e.g. Haskell);
  – at least intermediate programming skills in numerical computing and data analysis;
  – basic knowledge of logic and proof theory.

  Tasks in the project:
  item zadania obliczeniowe: implementacja w wybranym języku programowania ogólnego przeznaczenia warstwy zarządzającej systemów DSD (co-operation with other participants of the project in implementation of the modules and of the meta-layer of DDSs)
  item przygotowanie opisu kryteriów oceny drzew dowodowych na potrzeby analizy wielokryterialnej (description of criteria of evaluation of derivation trees for multi-criteria dominance analysis)
  item współpraca z kierownikiem projektu przy opracowaniu teoretycznego opisu dystrybutywnych systemów dedukcyjnych (co-operation with the Principal Investigator in theoretical description of DDSs)

  The scholarship is in the amount of 1000 PLN a month.

  To apply, please send your:
  – Curriculum vitae (please include in your CV the following annotation: „In accordance with Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 (Journal of Laws of the EU L 119/1 of 4 May 2016) I agree to the processing of personal data other than those indicated in Article 221 of the Labour Code (name(s) and surname; parents’ names; date of birth; place of residence; address for correspondence; education; previous employment), included in my job offer for the purpose of current recruitment.”)
  – list of publications, participation in conferences, previous research experience
  – short motivation letter explaining why you wish to join our team
  to Dorota Leszczyńska-Jasion, e-mail: Dorota.Leszczynska@amu.edu.pl
  UNTIL 15.11.2018 23:59

  Information clause for jobseekers

  Pursuant to Article 13 of Regulation (EU) No. 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC – General Regulation on data protection (Official Journal of the European Union L 119/1 of 04.05.2016) I hereby inform you that:
  1. The Controller of your personal data is Adam Mickiewicz University in Poznań with its registered office at 1, Henryka Wieniawskiego Street, 61-712 Poznań.
  2. The controller of personal data has appointed a Data Protection Inspector to supervise the correctness of personal data processing, who can be contacted via e-mail address: iod@amu.edu.pl.
  3. The purpose of the processing of your personal data is to carry out the recruitment process for the indicated position.
  4. The legal basis for the processing of your personal data is Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of 27 April 2016 and the Labour Code of 26 June 1974 (Journal of Laws of 1998, N21, item 94, as amended).
  5. Your personal data will be stored for a period of 6 months from the end of the recruitment process.
  6. Your personal data will not be made available to other entities, except for entities authorized by law. Access to your data will be granted to persons authorized by the Controller to process them within the scope of their professional duties.
  7. You have the right to access your data and, subject to the provisions of law, the right to rectify, delete, restrict the processing, the right to transfer data, the right to object to the processing, the right to withdraw consent at any time.
  8. You have the right to lodge a complaint to the supervisory authority – the President of the Office for Personal Data Protection, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Provision of personal data is obligatory on the basis of legal regulations, in the remaining scope it is voluntary.
  10. With regard to your personal data, decisions will not be taken automatically, in accordance with Article 22 RODO.