Historia

Budynek wydziału
ŚWIĘTUJEMY 100 LAT TRADYCJI

Historia Instytutu Psychologii – autor: prof. Ryszard Stachowski
Historia Instytutu Psychologii – Autorzy opracowania: Jerzy Marian Brzeziński, Mariusz Urbański
„Nauki humanistyczne i społeczne wobec problemów współczesnego świata” – publikacja jubileuszowa Wydziału Nauk Społecznych z rozdziałem pt.: „Psychologia i kognitywistyka w Instytucie Psychologii” autorstwa prof. Jerzego Brzezińskiego i prof. Mariusza Urbańskiego
Skąd przyszliśmy i dokąd zmierzamy: 1919 – 2019 – …? – wykład jubileuszowy wygłoszony przez prof. Jerzego Brzezińskiego z okazji stulecia poznańskiej psychologii

DŁUGA HISTORIA W SKRÓCIE

1

7 maja 1919 r. w Poznaniu powstał Uniwersytet Poznański, dołączając do grona polskich uniwersytetów, takich jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie i Katolicki Uniwersytet Lubelski. Początkowo nosił nazwę Wszechnicy Piastowskiej. Warto zaznaczyć, że to właśnie na Uniwersytecie Poznańskim zaczęła rozwijać się psychologia w Poznaniu, a to dzięki zaangażowaniu wybitnego filozofa prof Kazimierza Twardowskiego

1919
2

Pierwszą pracę doktorską w Katedrze Psychologii obroniła Zofia z Obalińskich Korczyńska (promotor: prof. Stefan Błachowski) pt. O wpływie sugestyjnym sytuacji poprzedniej na następną.

1921
3

Początkowo Katedra zajmowała jedno skromne pomieszczenie w Collegium Minus, następnie (1923–1924) objęła 9 pokoi – w tym wcale pokaźny zbiór książek i czasopism psychologicznych oraz aparatury badawczej.

1923
4

Pierwsze kolokwium habilitacyjne obronił dr Albert Dryjski (1889–1956). Jest to ważny dowód dynamicznego rozwoju jeszcze bardzo młodego poznańskiego ośrodka psychologicznego.

1926
5

21 maja 1930 r. Uniwersytet Poznański przyznał tytuł doktora honoris causa prof. Kazimierzowi Twardowskiemu z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, za jego wybitne zasługi. Oficjalne wręczenie dyplomu miało miejsce 21 listopada 1932 r., a wykład honorowego doktora dotyczył dostojeństwa uniwersytetu. Prof. Twardowski został uhonorowany na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego i przy wsparciu promotora, S. Błachowskiego.

1930
6

W 1950 r. powołano Katedrę Psychologii II, której kierownictwo powierzono pedagogowi i socjologowi, prof. Stanisławowi Kowalskiemu (1904–1990). Zatrudnił się w niej młody magister psychologii z dyplomem Uniwersytetu w Edynburgu (1947 r.) –Bolesław Hornowski(1914–1983).

1950
7

Po kolejnych reorganizacjach ostatecznie powstaje Katedra i Zakład Psychologii Wychowawczej. Jej kierownikiem zostaje prof. S. Błachowski. W jej ramach funkcjonowały trzy zakłady: Zakład Psychologii Ogólnej i Eksperymentalnej (kierownik prof. S. Błachowski), Zakład Psychologii Wychowawczej (kierownik doc. B. Hornowski) oraz Zakład Psychologii Klinicznej (kierownik doc. A. Lewicki).

1953
8

24 grudnia 1955 r. uczelni nadano imię Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Poznańskiego. Był to wówczas najmłodszy i jedyny na Ziemiach Zachodnich polski uniwersytet.

1955
9

W wyniku wzorowanej na rozwiązaniach radzieckich reformie organizacji szkolnictwa wyższego (a więc z motywacji ideologicznej) powołany zostaje, w miejsce dwóch katedr, Instytut Psychologii. Jego pierwszym dyrektorem zostaje prof. Bolesław Hornowski. Funkcję zastępców powierzono prof. Andrzejowi Lewickiemu (sprawy naukowe) i prof. Marii Tyszkowej (sprawy dydaktyczne).

1969
10

Utworzono Wydział Nauk Społecznych. W jego skład weszły, poza naszym Instytutem, także Instytut Filozofii, Instytut Nauk Politycznych oraz Instytut Socjologii. Wydział ulokowany został na kampusie przy ul. Szamarzewskiego 89.

1975
11

nstytut Psychologii, jako pierwszy w Polsce uruchomił pięcioletnie, jednolite studia magisterskie z kognitywistyki. Bazujące na psychologii, interdyscyplinarne badania umysłu i jego funkcjonowania, którymi zajmuje się kognitywistyka, otwierają nowe horyzonty dla nauk społecznych, wykraczając poza tradycyjne podziały dyscyplin naukowych i sięgając również do osiągnięć biologii, filozofii, neuronauki, logiki czy informatyki.

2005
12

Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński został doktorem honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego.

2010
13

Poznańska psychologia obchodziła swoje 100-lecie.

2019