Dla biznesu i instytucji

Prowadzimy badania społecznie użyteczne.

Współpracujemy z przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. Prowadzimy badania i dostarczamy dane pozwalające na podejmowanie działań personalnych i budowanie strategii zarządzania w sposób oparty na dowodach.

Pomagamy opracować nowoczesne strategie zarządzania personelem, szczególnie w obszarze diagnozy kompetencji kandydatów do pracy.

Pomagamy w rozpoznaniu ryzyka i zasobów w sferze stresu w pracy, stworzeniu strategii zarządzania stresem pracowników, równoważenia obciążeń i zasobów w miejscu pracy i zapobieganie wypaleniu zawodowemu.