Dla kandydata

O Naszym Wydziale

Wydział Psychologii i Kognitywistyki prowadzi dwa kierunki pięcioletnich studiów magisterskich: psychologię i kognitywistykę. Posiada też uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie psychologii oraz nauk o poznaniu i komunikacji społecznej. Nasze studia na kierunku psychologia i kognitywistyka uzyskały pozytywne oceny jakości kształcenia przyznane przez Państwową Komisją Akredytacyjną i Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną.

Informacje o rekrutacji
Podstawowe informacje o rekrutacji można znaleźć na stronie rekrutacja.amu.edu.pl.
W sprawie rekrutacji można kontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich (dnuam@amu.edu.pl, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań) tel. 61 829 4366, 61 829 4376. Sekcja Spraw Studenckich czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.