Kontakt

Wydział Psychologii i Kognitywistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

ul. A. Szamarzewskiego 89/AB,
60 – 568 Poznań

telefon: +48 61 829 2307
email: uampsych@amu.edu.pl

Alfabetyczna lista pracowników

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Psychologii i Kognitywistyki (pokaż WPiK na mapie)
ul. A. Szamarzewskiego 89/AB
60 – 568 Poznań

tel.: (48 61) 829 23 07 – sekretariat
tel.: (48 61) 829 23 05 – sprawy studenckie
tel.: (48 61) 829 23 97 – organizacja dydaktyki
e-mail: uampsych@amu.edu.pl


Dziekan Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM
prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Współpracy
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Studenckich
prof. UAM dr hab. Lucyna Bakiera

Prodziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM ds. Kształcenia
dr Monika Zielona-Jenek


Kierownik Studiów Doktoranckich WPiK
prof. UAM dr hab. Adam Putko – tel.: 61 829 21 33

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Stacjonarnych z Psychologii
dr Julita Wojciechowska – tel.: 61 829 21 38

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów Niestacjonarnych z Psychologii
dr Sławomir Jabłoński – tel.: 61 829 23 01

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. Studiów z Kognitywistyki
dr inż. Marcin Jukiewicz – tel.: 61 829 20 99

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. przewodów doktorskich
prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak – tel. : 61 8292 350

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. programu stypendialnego ERASMUS
dr Marta Szymańska-Pytlińska 

Pełnomocnik Prodziekana WPiK ds. nadzoru i koordynacji kształcenia na kierunkach nauczycielskich
dr Joanna Matejczuk

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. nauki
prof UAM dr hab. Aleksandra Pilarska

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. e-learningu
dr Michał Wyrwa

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. kół naukowych
dr Dariusz Drążkowski

Pełnomocnik Dziekana WPiK ds. osób z niepełnosprawnościami
dr Małgorzata Rękosiewicz


BIURO OBSŁUGI WYDZIAŁU

Dyżury dla studentów:
od poniedziałku do piątku 9.00 – 14.00

Więcej informacji na podstronie BOW


BIURO OBSŁUGI STUDENTÓW (budynek C)
strona internetowa: bosko.amu.edu.pl
podstrona BOS

Studenci udający się do Biura Obsługi Studenta (budynek C, parter, pokój 6) powinni uprzednio ustalić termin wizyty.
Biuro czynne w godz. 9.00-14.00 (soboty zjazdowe 9.00-13.00)


Laboratorium Badania Działań i Poznania
dr Agnieszka Nowik – tel.: 61 829 20 97