Deklaracja dostępności

Wydział Psychologii i Kognitywistyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Większość stron posiada strukturę usprawniającą odczytywanie treści przed odpowiednie oprogramowanie. Witryna dysponuje funkcjonalnościami ułatwiającymi korzystanie z niej osobom z ograniczoną sprawnością.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Jaworski.
 • E-mail: piojaw@amu.edu.pl
 • Telefon: 618292131

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dziekan Wydziału Psychologii i Kognitywistyki
 • Adres: Dziekan
  Wydział Psychologii i Kognitywistyki
  ul. Szmarzewskiego 89AB
  60-568 Poznań
 • E-mail: uampsych@amu.edu.pl
 • Telefon: 618292307

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracje dostępności budynków UAM

Campus OGRODY

 1. Budynek ABAdres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 PoznańKierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 6m i 50m od głównego wejścia.Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze. Brak drzwi automatycznie otwieranych.Wewnątrz budynku:
  • znajdują się schody wyposażone w poręcze po obu stronach,
  • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
  • znajdują się dwie toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się na parterze oraz w tzw. „łączniku”,
  • windy posiadają komunikaty głosowe, jednak nie są wyposażone w przyciski z alfabetem Braille’a.
  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.Strona internetowa budynku: psychologia@amu.edu.plwaik@amu.edu.plDane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:Tel. 61 829 22 45
 2. Budynek CAdres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 PoznańKierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 618292230, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 50m od głównego wejścia.Wejście do budynku posiada schody wyposażone w poręcze oraz pochylnię dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi nie otwierają się automatycznie. W okresie wakacyjnym 2019/2020 przewidziany jest ich remont.Wewnątrz budynku:
  • Znajdują się windy obsługujące części budynku do 2. poziomu,
  • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica),
  • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.
  System informacji dla osób zniepełno sprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz z informacjami w kodzie QR.Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.Strona internetowa budynku: filozofia@amu.edu.plsocjologia@amu.edu.plDane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:Tel. 61 829 22 40
 3. Budynek DAdres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 PoznańKierowniczka budynku:  mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 61 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajdują się 3 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – 5m, 10m i 15m od głównego wejścia.Wejście do budynku:
  • posiada schody wyposażone w poręcze, za którymi znajduje się winda,
  • posiada pochylnię dla osób poruszających się na wózkach,
  • posiada drzwi automatycznie otwierane, wejście od ul. Szamotulskiej.
  Wewnątrz budynku:
  • znajdują się windy obsługujące wszystkie poziomy i części budynku,
  • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami znajdująca się na poziomie -1 (piwnica),
  • znajduje się winda wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.
  System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje:
  • zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz informacjami w kodzie QR,
  • znajdującą się na Auli pętlę induktofoniczną dla osób z niepełnosprawnością słuchu,
  • ekrany wyświetlające informacje istotne z punktu widzenia studentów i pracowników UAM znajdujące się na holach obiektu.
  Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.Strona internetowa budynku: wse@amu.edu.plDane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy: tel. 61 829 22 00
 4. Budynek E

Adres: Administracja Kampusu Ogrody, ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań

Kierowniczka budynku: mgr Agnieszka Kowalska (Tel. 829 22 30, email: agnkow3@amu.edu.plAgnieszka.kowalska@amu.edu.pl )

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami – ok. 5m od głównego wejścia.

Wejście do budynku jest z tzw. poziomu zerowego. Brak drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • Znajdują się schody wyposażone w poręcze po  obu stronach,
 • Znajduje się winda obsługująca wszystkie części budynku, wyposażona w komunikaty głosowe, nie posiadająca przycisków z alfabetem Braille’a.
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami znajdująca się na parterze,

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje zainstalowane na drzwiach do sal tabliczki z numerem sal zapisane w alfabecie Braille’a oraz kodami QR.

Do obiektu można wejść z psem asystującym, ale z ograniczeniami dotyczącymi pomieszczeń, w których obecność zwierząt jest wykluczona ze względu na przepisy BHP.

Brak strony internetowej budynku.

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/ pomocy:

Tel. 61 829 22 36

Budynek Dydaktyczny UAM Międzychodzka 

Adres: ul. Międzychodzka 5, 60-371 Poznań

Kierownik obiektu: mgr Anna Ziembikiewicz (email: annaziem@amu.edu.pl, tel.509 803 533)

Opis: W pobliżu wejścia do obiektu brak miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, wprawdzie znajdują się miejsca parkingowe (7 miejsc dla pracowników UAM oraz 4 dla mieszkańców, razem 11, odległość do schodów wejścia głównego 1,5 metra, do drzwi wejściowych około 4m), jednak teren parkingu de facto nie należy do UAM (teren UAM  kończy się w połowie równoległej do obiektu linii parkingu).

Wejście główne do budynku:

 • posiada schody wyposażone w poręcze,
 • posiada schody, przy których zainstalowany jest podnośnik pionowy dla osób poruszających się na wózkach,
 • brak drzwi automatycznie otwieranych.

Wewnątrz budynku:

 • znajdują się windy, które obsługują wszystkie poziomy i części obiektu,
 • windy nie posiadają komunikatów głosowych i przycisków z alfabetem Braille'a,
 • znajduje się 1 toaleta przystosowana dla osób z niepełno sprawnościami (w piwnicy).

System informacji dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi obejmuje tabliczki z numerem Sali zapisanym w alfabecie Braille’a i informacjami w kodzie QR zainstalowane na drzwiach do sal.

Do obiektu można wejść z psem asystującym bez żadnych ograniczeń (na podstawie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Dane kontaktowe portierni lub innych osób udzielających informacji/pomocy: tel. 61  829 27 55