EDU Centrum

Edu Centrum to jednostka pomocnicza wspierającą kształcenie na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki. Zostało powołane w roku akademickim 2021/22, a jego kierownikiem został prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski. Zadaniem Edu Centrum, zgodnie z §103 ust. 2 Statutu UAM, jest prowadzenie kursów dokształcających dla studentów kierunków prowadzonych przez Wydział i dla ich absolwentów. Celem jest wzbogacenie praktycznych umiejętności, kluczowych na rynku pracy, wykraczających poza standardowy program studiów.