Psychologia

Opis studiów i sylwetka absolwenta

Na kierunku psychologia studenci początkowo uczą się przedmiotów obligatoryjnych, obejmujących między innymi psychologię ogólną, metodologię badań, diagnozę psychologiczną, psychometrię, interwencję oraz przedmioty dodatkowe [więcej]

Plany zajęć, program studiów, terminy zjazdów

Plany zajęć, program studiów, terminy zjazdów

Harmonogram sesji

Lektoraty

Pozostałe dokumenty znajdują się tutaj

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych oraz oferta zajęć fakultatywnych

Psychologia Stacjonarna:
Link [tutaj] prowadzi do katalogu z sylabusami przedmiotów fakultatywnych.

Psychologia Niestacjonarna:
[tutaj]

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych znajdują się [tutaj].

Dokumenty

Na stronie umieszczone są różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono:
[tutaj] dla Psychologii Stacjonarnej
[tutaj] dla psychologii Niestacjonarnej

Kognitywistyka

Opis studiów oraz sylwetka absolwenta

Kognitywistyka (cognitive science) to multidyscyplinarna nauka o umyśle i procesach poznawczych. Kognitywistyka zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem m. in. takich procesów mentalnych jak: percepcja, reprezentacja, emocje, świadomość, pamięć, rozumowanie, mowa, komunikacja [więcej]

Oferta Zajęć

Kognitywistyka

Plany zajęć, program studiów, sylabusy

Plany zajęć, program studiów,

Harmonogram sesji

Lektoraty

Sylabusy przedmiotów fakultatywnych i pozostałe dokumenty znajdują się [tutaj].

Sylabusy przedmiotów obligatoryjnych znajdują się [tutaj].

Dokumenty

Na stronie umieszczone są różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono: [tutaj]

Dodatkowe

Studia Podyplomowe

Informacje dotyczące studiów podyplomowych znajdą Państwo [tutaj].

Szkoły doktorskie i studia doktoranckie

Informacje znajdą państwo [tutaj].

Działalność studencka

Link do strony z konkursami dla studentów.
Link do strony opisującej działalność kół naukowychkonferencje studenckie, itp.

Regulamin studiów

Na stronie umieszczone są różne wzory wniosków (podania do Dziekana, wniosek o przepisanie oceny, dopisanie lub wykreślenie z zajęć w USOS itp.). Pozostałe dokumenty związane z przebiegiem studiów udostępniono: [tutaj]

Zaliczenia i egzaminy

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
INFORMACJE DLA STUDENTÓW OSTATNIEGO ROKU zgodna z:

Zarządzenie Nr3/2020/2021Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 7 września 2020r.w sprawie składania i przechowywania prac dyplomowych z wykorzystaniem Archiwum Prac Dyplomowych oraz dokumentowania egzaminu dyplomowego

Rejestracja pracy dyplomowej

Aby zarejestrować pracę dyplomową student_ka musi mieć uzupełnione przez prowadzących wszystkie oceny w USOSie (włącznie z oceną z seminarium dyplomowego). Przypominamy, że ocena wpisana przez wykładowcę w USOSie przez BOS widoczna będzie następnego dnia (po migracji danych).
Uwaga: do BOS dostarczamy jedynie skan strony tytułowej pracy dyplomowej.

Aby zarejestrować pracę dyplomową student musi mieć uzupełnione przez prowadzących wszystkie oceny w USOSie (włącznie z oceną z seminarium). Przypominamy, że ocena wpisana przez wykładowcę w USOSie przez BOS widoczna będzie następnego dnia (po migracji danych).

  1. Procedura dyplomowania opisana jest tutaj.
  2. Student_ka rejestruje pracę dyplomową najpóźniej do 30 września (Regulamin Studiów UAM §60).
  3. Pracę należy zarejestrować w BOS co najmniej 17 dni przed egzaminem dyplomowym.
  4. Przy rejestracji pracy student_ka postępuje zgodnie z instrukcją.
  5. Egzamin dyplomowy winien się odbyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zarejestrowania pracy dyplomowej (Regulamin Studiów UAM §64).
  6. Pierwsza strona pracy została określona wzorem.
  7. Student_ka, który_a złożył_a pracę dyplomową w terminie do 30 września, ale nie podszedł do egzaminu dyplomowego podlega procedurze skreślenia i może być wznowiony na własny wniosek przez okres 12 miesięcy jedynie na czas obrony.
  8. Jeżeli w uzasadnionych okolicznościach (np. oczekiwanie na wyniki egzaminów na 3. roku studiów I stopnia) recenzenci wyrażą zgodę na napisanie recenzji w krótszym (niż 7 dni) czasie, a student_ka zgodzi się na skrócenie czasu (7 dni) na zapoznanie się z recenzjami, egzamin może być zaplanowany w terminie krótszym niż 17 dni.
Zagadnienia na egzaminy
Zarządzenia