Wsparcie

Dobrostan jest ważnym elementem pomyślnego studiowania. Dlatego studenci Wydziału mogą otrzymać pomoc materialną oraz psychologiczną.