Laboratorium Badań Psychologicznych w Zakresie Medycyny Pracy


Laboratorium funkcjonuje przy Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji. Prowadzimy badania psychologiczne w obszarze medycyny pracy.
Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć ze studentami oraz do prowadzenia działalności badawczej. Naszym celem jest promocja zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy i w ruchu drogowym.
Bogate wyposażenie laboratorium umożliwia pomiar właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach (np. kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń, monterzy, menedżerowie).


Laboratorium funkcjonuje przy Zakładzie Psychologii Pracy i Organizacji. Prowadzimy badania psychologiczne w obszarze medycyny pracy.
Laboratorium jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć ze studentami oraz do prowadzenia działalności badawczej. Naszym celem jest promocja zdrowia i bezpieczeństwa w środowisku pracy i w ruchu drogowym.
Bogate wyposażenie laboratorium umożliwia pomiar właściwości niezbędnych do prawidłowego wykonywania pracy na różnych stanowiskach i w różnych zawodach (np. kierowcy, operatorzy maszyn i urządzeń, monterzy, menedżerowie).