Lektorium

Lektorium


Zasady funkcjonowania lektorium

W lektorium znajdują się testy psychologiczne oraz zbiór prac magisterskich obronionych na kierunku psychologia (w formie elektronicznej). Z zasobów mogą korzystać studenci Wydziału Psychologii i Kognitywistyki bez względu na tryb studiów. Lektorium znajduje się w budynku AB, p. 73.

Testy psychologiczne dostępne w lektorium są metodami chronionymi prawem autorskim, w związku z czym nie można używać ich bez licencji ani tworzyć kopii kwestionariuszy. Do dyspozycji studentów pozostają podręczniki testowe oraz klucze. Materiały do badań należy zakupić samodzielnie poprzez stronę Pracowni Testów PTP (zasady, lista dostępnych testów).

Katalog testów lektorium Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Dostęp do prac magisterskich możliwy jest wyłącznie z komputera znajdującego się w pomieszczeniu lektorium. W lektorium znajdują się także wybrane prace w wersjach papierowych. Prac nie można kopiować. Jeżeli autor pracy wyraził na to zgodę znajduje się ona także na stronie repozytorium AMUR, do którego dostęp wymaga rejestracji.

Dostęp do lektorium możliwy tylko po wcześniejszym umówieniu. Prosimy o kontakt e-mailowy z mgr marlena.janasik@amu.edu.pl.