Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej


Celem jest prowadzenie badań i promowanie szeroko rozumianego podejścia jakościowego w obszarze psychologii klinicznej i poza nią, wspomagając prowadzenie badań indywidualnych oraz grupowych w aspekcie diagnostycznym i eksperymentalnym, szczególnie, gdy potrzeba prowadzić rejestrowaną rozmowę i obserwację psychologiczną i potem analizować powstałe w ten sposób dane werbalne.

Strona Labolatorium