Konkurs na dofinansowanie realizacji lub upowszechnienia badań empirycznych na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki

Informacje dotyczące konkursu znaleźć można w regulaminie.
Dodatkowe informacje uzyskać można w pok. 69 lub pod adresem natalia.skrzypczak@amu.edu.pl

Skład Komisji ds. Grantów WPiK
Przewodniczący:
prof. UAM dr hab. Marek Kowalczyk
Członkowie:
prof. UAM dr hab. Monika Obrębska
prof. UAM dr hab. Aleksandra Pilarska
Sekretarz:
mgr Natalia Skrzypczak

Załącznik_Regulamin_konkursu_grantowego
Załącznik 1. Wzór wniosku
Załącznik 2. Kryteria oceny wniosków
Załącznik 3. Wzór raportu końcowego