Komisja Etyki ds. Projektów Badawczych Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Posiedzenia Komisji odbywają się raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca, sierpnia i września.

Wnioski wraz z załącznikami w wersji elektronicznej (jako jeden plik w formacie PDF) składa się do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Wnioski przyjmuje sekretarz Komisji na adres e-mail: Natalia.Skrzypczak@amu.edu.pl.

Planowane daty posiedzeń Komisji w semestrze letnim w roku akademickim 2023/2024:

27 lutego 2024

26 marca 2024

23 kwietnia 2024

28 maja 2024

25 czerwca 2024

Zalecenia Rady Narodowego Centrum Nauki dotyczące badań wymagających opinii komisji etycznych. (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-24-zalecenia-dot-etyki-badan)

Skład Komisji:

1. Prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk – Przewodnicząca
2. Prof. UAM dr hab. Anna Słysz – Wiceprzewodnicząca
3. Dr Dariusz Drążkowski
4. Prof. UAM dr hab. Paweł Kleka
5. Dr Barbara Konat
6. Dr Natalia Nowaczyk
7. Mgr Sebastian Pietrzak
8. Prof. UAM dr hab. Adam Putko
9. Dr Małgorzata Rękosiewicz
10. Dr Agnieszka Rosińska
11. Dr Filip Szumski
12. Dr Julita Wojciechowska
13. Mgr Daniel Zając 
14. Prof. UAM dr hab. Katarzyna Zawadzka