Dla Pracownika

Najnowsze materiały i dokumenty są dostępne w intranecie.

Panel Dydaktyczny UAM
Zdalny Egzamin Dyplomowy

Mając na uwadze konieczność raportowania do systemu POLon prosimy by rozliczenie studentów, w tym studentów ostatniego roku studiów, odbywało się jak najszybciej. Wszyscy studenci powinni posiadać jednoznaczny status: wpisany na kolejny rok akademicki, skreślony lub absolwent.

Materiały i Zarządzenia

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content