Dla Pracownika

 

Struktura

Struktura organizacyjna WPiK UAM

Rada naukowa dyscypliny psychologia

Aktualny skład Rady

Rada naukowa dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach

Aktualny skład Rady

Komisje w WPiK UAM

Aktualne składy komisji: Grantowej, Etyki badań.

Zestawienie przydatnych aktów prawnych oraz formularzy i wzorów pism (m.in. Regulamin studiów, wzory sprawozdania do oceny okresowej pracowników)

AMUrap

EWOS

APD Archiwum Prac Dyplomowych

Stopnie i tytuły naukowe

Opis trybów postępowania prowadzonych w celu uzyskania stopni i tytułów naukowych. Warunki wszczęcia odpowiedniego postępowania w IP UAM oraz wymagane do tego dokumenty.