• Społeczna Rada Pracodawców

  Wydział przykłada dużą wagę do tego, by kształcenie psychologów i kognitywistów na naszej Uczelni odpowiadało zapotrzebowaniu społecznemu. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego uczestniczą w tworzeniu programów oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów. Przy Wydziale działa też Społeczna Rada Pracodawców, której członkami są przedstawiciele pracodawców oraz przedstawiciele studentów i absolwentów psychologii.

  Społeczna Rada Pracodawców Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, które działa na rzecz wspierania rozwoju Wydziału, a także rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem a podmiotami społeczno-gospodarczymi. Jako ciało opiniotwórcze ma wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności naszych absolwentów były zgodne z oczekiwaniami ryku pracy.

 • Lista osób zaproszonych do współpracy w ramach Rady Pracodawców WPiK UAM

  1) Janina Sobczak-Matysiak – Negocjator – Akademia Treningu i Psychoedukacji

  2) Marcin Łaciak- członek zarządu firmy Andrewex

  3) Ewa Orlik-Marciniak – Open Konsultacje i Szkolenia

  4) Anna Lewandowska – Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

  5) Krzysztof Jassem – Prezes zarządu firmy POLENG

  6) Sonia Chojnik-Konopa – przedstawicielka studentów i absolwentów

  7) Mateusz Wiliński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

  8) Mateusz Klakus - Polskie Stowarzyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii