Data publikacji w serwisie:

Study@research (konkurs IDUB nr 134)

Trwa nabór wniosków do IX edycji konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134)!
Trwa nabór wniosków do IX edycji konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134)

Do udziału w konkursie uprawnieni są studenci UAM I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, którzy nie posiadają tytułu magistra lub magistra inżyniera. Zarówno osoby wnioskujące jak i członkowie zespołu badawczego powinni posiadać status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Regulamin oraz informacje dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) należy do dnia 27 marca 2024 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals  https://idub.amu.edu.pl (po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 "Study@Research").

Zapraszamy!

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Regulamin_IDUB_134 5.03.2024 Piotr Jaworski
PDF
Pobierz PDF Regulamin_IDUB_134(344.7 KB)