Data publikacji w serwisie:

Medal dla najlepszych absolwentów UAM

Informujemy o możliwości złożenia wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom zgodnie z § 3 Uchwały Nr 71/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu (z późniejszymi zmianami). Do zgłoszenia kandydatur uprawniona jest rada dziekańska/filii.

Informujemy o możliwości złożenia wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom zgodnie z § 3 Uchwały Nr 71/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu (z późniejszymi zmianami). Do zgłoszenia kandydatur uprawniona jest rada dziekańska/filii.

Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawany jest absolwentom w uznaniu ich wybitnych osiągnięć naukowych.

Wymagania, jakie łącznie musi spełniać laureat to:

  • uzyskanie z egzaminów wskazanych przez radę wydziału średniej ocen nie niższej niż 4,7;
  • zdanie egzaminu magisterskiego (najpóźniej do 09.07.2023) w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskanie z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobrej;
  • branie czynnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu.

Wyróżnienie wręcza Jego Magnificencja Rektor UAM podczas inauguracji najbliższego roku akademickiego.

Wnioski wraz z wykazem zbiorczym aktywności i osiągnięć potwierdzających czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym UAM należy przesłać na adres: agawelt@amu.edu.pl do dnia 9 lipca.