Data publikacji w serwisie:

Zawiadomienie o kolokwium habilitacyjnym dra Filipa Szumskiego

ZAWIADOMIENIE O KOLOKWIUM HABILITACYJNYM

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

zawiadamia,

że dnia 19 czerwca 2024 roku, o godz. 9.00

w Sali 70 Wydziału Psychologii i Kognitywistyki (Poznań, ul. Szamarzewskiego 89/AB)

odbędzie się w trybie hybrydowym* publiczne kolokwium habilitacyjne

dra Filipa Szumskiego

w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia

Osiągnięcie naukowe będące podstawą ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego:

„Czynniki ryzyka związane ze sprawstwem przemocy seksualnej
i stania się celem działania sprawcy przemocy seksualnej"

Recenzenci:

Prof. dr hab. Daniel Boduszek (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie)

Prof. dr hab. Zbigniew Lew-Starowicz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)

Dr hab. Zdzisław Majchrzyk, prof. emeritus UKSW (UKSW w Warszawie)

Prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska (Uniwersytet Gdański)

Wniosek habilitanta, informacja o składzie komisji oraz recenzje znajdują się pod linkiem:

LINK DO BIP UAM: https://bip.amu.edu.pl/nadanie-stopnia-doktora/psychologia/szumski-filip

Przewodniczący

Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Mariusz Urbański, prof. UAM

* Kolokwium habilitacyjne zostanie przeprowadzone w trybie hybrydowym na postawie § 8 pkt 5 i 6 Uchwały
nr 134/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2021 r. (ze zm.) dotyczącej sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.