Data publikacji w serwisie:

Strategia Szkoły Nauk Społecznych na lata 2024-2030.

Strategia Szkoły Nauk Społecznych na lata 2020-2030 opiera się na statucie UAM i jest wyrazem identyfikacji Szkoły z Uniwersytetem oraz aspiracji do pełnienia istotnej roli w przestrzeni akademickiej. Strategia zakłada ambitne, ale realne cele, zgodne z myślą Immanuela Kanta: „Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu”.

Misja Szkoły Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest integralną częścią Uniwersytetu, promując jego rozwój jako nowoczesnej uczelni. Szanuje wartości akademickie, prowadzi badania naukowe i kształci w duchu wolności i różnorodności, służąc społeczeństwu. Wizja Szkoły Nauk Społecznych zakłada rozwijanie i potwierdzanie roli akademickiej i społecznej, wspierając identyfikację z Uniwersytetem, wspólnotowość, różnorodność działań, wsparcie dla integracji nauk społecznych, oraz profesjonalne i demokratyczne zarządzanie.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Strategia_SNS.pdf 8.03.2024 Piotr Jaworski
PDF
Pobierz PDF Strategia_SNS.pdf(5.4 MB)