Data publikacji w serwisie:

Rekrutacja na studia doktoranckie w ramach projektu NCN

Zapraszam osoby studiujące na V roku psychologii lub II roku studiów magisterskich z kognitywistyki, zainteresowane psychologią poznawczą i chętne do podjęcia studiów doktoranckich od października 2024, do aplikowania na pozycję doktoranta(-ki) - stypendysty(-ki) w projekcie "Wpływ wskazówek zewnętrznych na sądy metapamięciowe” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Współpraca w ramach grantu przyjmie formę realizacji doktoratu pod moim kierunkiem. Stypendium naukowe w projekcie wynosi 2 500 zł/mc i będzie przyznane na 48 miesięcy. Warunkiem uzyskania stypendium jest wygranie konkursu stypendialnego oraz pomyślne przejście rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UAM na r.akad. 2024/25 (co wiąże się z otrzymaniem dodatkowego stypendium doktoranckiego według ustawowo określonych stawek).
Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje o konkursie znajduje się na stronie: