Data publikacji w serwisie:

Publiczna obrona doktorska mgra Michała Dolczewskiego

Przewodniczący

Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia

Wydziału Psychologii i Kognitywistyki

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

zawiadamia, że dnia 5 marca 2024 roku, o godz. 12.00

w sali 04, bud. D przy ul. Szamarzewskiego 89 w Poznaniu

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

w dyscyplinie psychologia

mgra Michała Dolczewskiego

Tytuł rozprawy:

Regulacja poczucia własnej wartości w narcystycznej patologii osobowości

Promotorka:    prof. UAM dr hab. Emilia Soroko

Recenzentki:   prof. dr hab. Barbara Gawda.

prof. dr hab. Bernadetta Izydorczyk

prof. dr hab. Beata Pastwa-Wojciechowska

Rozprawa wraz z recenzjami znajduje się do wglądu w sekretariacie Wydziału,

w pokoju 71 oraz na stronie BIP UAM.

Przewodniczący
Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia

prof. UAM dr hab. Mariusz Urbański