Data publikacji w serwisie:

Nagroda w konkursie POZYTYW 2023

Nagroda w konkursie POZYTYW 2023 Polskiego
Towarzystwa Psychologii Pozytywnej 
za najlepszą
książkę naukową została przyznana prof. UAM dr
hab. Katarzynie Adamczyk 
oraz dr. Radosławowi
Trepanowskiemu
. Monografia pt. Singlehood in
Europe: Rates and factors associated with
singlehood
, wydana przez V&R unipress, uznana
została za najlepszą z uwagi na „solidną naukową
analizę bardzo istotnego zjawiska społecznego
(singli) z punktu widzenia psychologii pozytywnej
oraz potwierdzenie uniwersalnych czynników
szczęścia: zdrowia i aktywności towarzyskiej”.
Gratulujemy!