Data publikacji w serwisie:

Medal UAM dla najlepszych absolwentów

Informujemy o możliwości złożenia wniosków w sprawie przyznania Medalu UAM najlepszym absolwentom zgodnie z § 3 Uchwały Nr 71/2009 Senatu UAM z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie medali i wyróżnień Uniwersytetu (z późniejszymi zmianami). Do zgłoszenia kandydatur uprawniona jest rada dziekańska.
Medal Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawany jest absolwentom w uznaniu ich wybitnych osiągnięć naukowych.Wymagania, jakie łącznie musi spełniać laureat to:
  • uzyskanie z egzaminów wskazanych przez radę wydziału średniej ocen nie niższej niż 4,7;
  • zdanie egzaminu magisterskiego (najpóźniej do 09.07.2023) w roku planowanego ukończenia studiów i uzyskanie z pracy magisterskiej i egzaminu magisterskiego oceny bardzo dobrej;
  • branie czynnego udziału w życiu naukowym i kulturalnym Uniwersytetu.
Wyróżnienie wręcza Jego Magnificencja Rektor UAM podczas inauguracji najbliższego roku akademickiego.
W związku z organizacją roku akademickiego 2023/2024 absolwent wytypowany do Medalu UAM zobowiązany jest złożyć egzamin magisterski najpóźniej do dnia 7 lipca br. Wnioski wraz z wykazem zbiorczym aktywności i osiągnięć potwierdzających czynny udział w życiu naukowym i kulturalnym UAM należy przesłać na adres: agawelt@amu.edu.pl do dnia 7 lipca.

Dokumenty

Nazwa Numer Obowiązujący od / Kto wydał Pobierz plik
Wzór wniosku_2024.doc 5.06.2024 Piotr Jaworski
DOC
Pobierz DOC Wzór wniosku_2024.doc(44.0 KB)
Uchwała_71_2009_25.05.2009.pdf 5.06.2024 Piotr Jaworski
PDF
Pobierz PDF Uchwała_71_2009_25.05.2009.pdf(1.7 MB)
Uchwała_3_2020_28 09 2020.pdf 5.06.2024 Piotr Jaworski
PDF
Pobierz PDF Uchwała_3_2020_28 09 2020.pdf(382.7 KB)