Dla Studenta

 

O Instytucie Psychologii UAM

Dowiedz się więcej o Instytucie Psychologii UAM. Poznaj jego historię, zobacz jak jest zorganizowany.

Przewodnik studenta

Zapoznaj się z Przewodnikiem Studenta WPiK 2019/2020

Studia

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje związane z kierunkami studiów prowadzonymi w IP UAM: plany zajęć, sylabusy, linki do materiałów udostępnianych przez prowadzących.

Lista kół naukowych działających we współpracy z Instytutem Psychologii.

Wsparcie psychologiczne dla studentów na UAM ulotka

Psychologiczny Konsultant ds.
Procesu Studiowania
mgr Szymon Hejmanowski
szymon.hejmanowski@amu.edu.pl
tel. 730 591 791

Pytania na egzamin magisterski NOWE (dla absolwentów kierunku psychologia w 2018 r. i późniejszych)
psychologia stacjonarna
psychologia niestacjonarna

kognitywistyka

Pytania na egzamin magisterski (absolwenci 2017 r. i wcześniejsi)
psychologia stacjonarna
psychologia niestacjonarna

Pracownicy

Na tej podstronie możesz odnaleźć spis pracowników IP UAM. Dowiesz się również kiedy dany pracownik ma dyżur dla studentów oraz jaki jest jego adres email.

Doktoranci

Podstrona, na której znajdują się wszystkie niezbędne informacje dla doktorantów IP UAM