Zmiany w konkursach OPUS, SONATA i PRELUDIUM

utworzone przez | mar 17, 2015 | Aktualności, Bieżące, Granty, Kosztorys, NCN, Zatrudnienie

Dla edycji dziewiątej konkursów OPUS, SONATA oraz PRELUDIUM zostały zmienione niektóre zasady ubiegania się i konstruowania wniosków.

Na stronie narodowego Centrum Nauki zamieszczono nową wersję regulaminu (stanowi ona załącznik nr 4 dokumentacji każdego z konkursów).

Zmiany zostały wprowadzone w Rozdziale VIII – Ograniczenia w występowaniu z wnioskami w konkursach NCN oraz w Załączniku nr 4  – Koszty w projektach badawczych finansowanych przez NCN. Wprowadzono min. nową definicję aparatury naukowo – badawczej a także wyznaczono zakres środków przyznawanych na pokrycie wynagrodzeń wykonawców projektów. Przeniesieniu do pozycji  Inne  koszty  bezpośrednie uległy także koszty gratyfikacji personelu pomocniczego oraz uczestników badań.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content