Zaproszenie na wykład prof. Stanisława Kowalika

utworzone przez | paź 21, 2022 | Aktualności, Bieżące

Szkoła Nestorów Nauki UAM zaprasza na wykład prof. Stanisława Kowalika z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, który wygłosi wykład pt. Psychologia cielesności”.
Pan profesor był wieloletnim pracownikiem Instytutu Psychologii UAM, obecnie jest zatrudniony w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 27 października 2022 o godzinie 17.00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1.

Wykład ma charakter otwarty i będzie transmitowany na kanale You Tube. Link do spotkania: https://youtu.be/5qurIdyLjHM

Jak pisze Pan prof. Stanisław Kowalik: „w referacie przedstawiam historyczny zarys odnoszenia się psychologii do kluczowego dla niej problemu „mind-body” (psychologia konstytucjonalna, psychologia hormiczna, psychoanaliza, psychologia poznawcza). W oparciu o krytyczną analizę rozwiązań tego problemu, jakie proponowali psycholodzy, omawiam własny wariant przezwyciężenia dualizmu psychofizycznego w oparciu o hipotezę, nazwaną triadą ontologiczną (przyjmującą istnienie stanów fizjologicznych, psychofizjologicznych i psychicznych). W dalszej części referatu staram się uzasadnić przyjęte stanowisko oraz ukazać jego heurystyczność dla dalszych badań naukowych i praktyki psychologicznej. Zaznaczam, że rozległość konsekwencji wynikających z przyjęcia powyższej hipotezy dla psychologii rozwojowej, psychofizjologii, także dla psychologii ogólnej jest duża i nie wszystkie kwestie będę w stanie przedstawić. Zależy mi jednak, aby jeden problem – ciągle niejasny w psychologii – został rozwikłany – chodzi o rozumienie holistycznego podejścia w udzielaniu pomocy psychologicznej”.

Prof. Stanisław Kowalik urodzony w 1947 roku. Z wykształcenia psycholog i socjolog (UAM w Poznaniu). W latach 1971-1999 zatrudniony w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecnie pracuje w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Jest autorem 10 książek oraz ponad 300 artykułów naukowych, poświęconych psychologii rehabilitacji, psychologii społecznej, diagnozie psychologicznej, dostosowanej aktywności ruchowej i psychologii sztuki. Były członek Polskiego Towarzystwa Adaptowanej Aktywności Fizycznej, Komitetu Psychologii PAN, Komitetu Rehabilitacji, Kultury Fizycznej i Integracji Społecznej PAN oraz członek komitetów wydawniczych kilku czasopism naukowych. Pełnił funkcję prorektora w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, prodziekana na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu i Wydziale Pedagogiki i Psychologii UKW w Bydgoszczy, zastępcy dyrektora Instytutu Psychologii UAM. Były ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Krajowej Rady d/s Przeszczepów Narządów „Poltransplant”, Szefostwa Bezpieczeństwa Lotów MON. Współorganizator Wielkopolskiej Społecznej Rady d/s Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Psychologów.

Serdecznie zapraszamy.
Z wyrazami szacunku,

prof. dr hab. Kazimierz Przyszczypkowski i dr Izabela Cytlak, Zakład Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej UAM

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content