Zaproszenie na wykład prof. dr hab Lidii Cierpiałkowskiej

utworzone przez | kw. 11, 2022 | Aktualności, Bieżące

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić na kolejne spotkanie z cyklu Szkoły Nestorów Nauki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nasze zaproszenie przyjęła Pani Profesor Lidia Cierpiałkowska z Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,
która wygłosi wykład pt. Zdrowie psychiczne a traumy w cyklu życia .

Spotkanie odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2022 o godzinie 17.00 w Sali Lubrańskiego, ul. Wieniawskiego 1. Wykład ma charakter otwarty.

Doświadczenie traumy na kolejnych etapach życia, od narodzin do późnej dorosłości ma określone konsekwencje dla zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych. Badania i praktyka kliniczna pokazują, że im wcześniej jednostka doświadczy traumy, tym jej konsekwencje dla zdrowia psychicznego mogą być poważniejsze. Traumy mają bardzo różne oblicza, zawsze są związane z doświadczeniem zagrożenia życia i zdrowia fizycznego i psychicznego własnego lub najbliższych, występują także u ludzi, którzy udzielają poszkodowanym różnorakiej pomocy (np. strażacy, terapeuci). Na zespół stresu potraumatycznego w ciągu życia cierpi około 9% populacji dorosłych oraz 16,5% dzieci i młodzieży. Trauma jest wydarzeniem obezwładniającym istniejące u osoby obrony przed lękiem, co pobudza najbardziej pierwotne, uniwersalne lęki (Garlander, 2009). Osoba doświadczając ekstremalnego poczucia zagrożenia, przerażenia, cierpienia i bezradności, automatycznie uruchamia obrony, które pozwolą jej przeżyć fizycznie i psychicznie tę sytuację. Włączenie tych obron wpływa przede wszystkim na spójność struktury psychicznej, która wytworzyła się na określonym etapie życia człowieka.

Celem wystąpienia jest przedstawienie:

1) zespołów klinicznych będących bezpośrednią konsekwencją doświadczenia traumy na różnych etapach życia jednostki;

2) wskazanie na czynniki ochronne i ryzyka wystąpienia zespołu stresu potraumatycznego oraz zakres negatywnych konsekwencji dla zdrowia psychicznego.

prof. Lidia Cierpiałkowska – prof. dr hab., Instytutu Psychologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, specjalista z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapeuta i superwizor terapii uzależnienia od alkoholu. Od początku łączę pracę naukowo-badawczą z praktyką kliniczną i psychoterapeutyczną. Aktualnie prowadzę psychoterapię osób z zaburzeniami osobowości.

Skip to content