Zaproszenie na wykład mgra Kamila Janowicza pt. „Znaczenie ojca dla rozwoju dziecka”

utworzone przez | cze 8, 2022 | Aktualności, Bieżące

Serdecznie zapraszamy na wykład mgr Kamila Janowicza pt. „Znaczenie ojca dla rozwoju dziecka”, który odbędzie się w środę 22.06.2022 roku o godzinie 19:00 za pośrednictwem platformy MS TEAMS. Współorganizatorem wykładu jest Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM.

W trakcie wykładu poruszone zostaną następujące tematy: – rozwój dziecka wychowującego się bez ojca;

– wpływ zaangażowania ojca na emocjonalny, społeczny, poznawczy i fizyczny rozwój dziecka; – mechanizmy wyjaśniające znaczenia zaangażowania ojca dla rozwoju dziecka;

– wpływ korzystania z urlopów ojcowskich/ rodzicielskich przez ojców na ich zaangażowanie w rodzicielstwo;

– jak wspierać zaangażowanie ojców.

Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMBJmtLpEX_Sh1BiS1beWuz46ETJXnQbKY4gNM0dx04s1%40thread.tacv2/1653818205370?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22f1eecee5-b871-4b6a-b275-9301d812940d%22%2c%22MessageId%22%3a%221653818294885%22%7d

Zapraszamy do udziału!

Informacja o prelegencie:

Mgr Kamil Janowicz – psycholog, doktorant na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM, certyfikowany tutor akademicki, współopiekun Koła Naukowego Psychologii Rodziny. Naukowo zajmuje się zagadnieniami z obszaru psychologii rodziny, psychologii rozwoju człowieka i psychologii narracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. prowadząc grupy zabawowe dla małych dzieci i ich rodziców, warsztaty kompetencji rodzicielskich i warsztaty dla ojców w szkole rodzenia. Współpracuje z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, Fundacją Sahre The Care i Fundacją Odzyskani. Wiedzę naukową dot. rodzicielstwa i wychowania popularyzuje na swoim autorskim blogu Father_ing

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content