Zaproszenie do składania projektów w ramach specjalnego planu działania w walce z COVID-19.

utworzone przez | kw. 14, 2020 | Aktualności, Bieżące

Agence Universitaire de la Francophonie skierowała do Uczelni partnerskich zaproszenie do składania projektów w ramach specjalnego planu działania w walce z COVID-19. Celem naboru projektów w tym konkursie jest wspieranie inicjatyw związanych z walką z pandemią, a opartych na działaniu w sieci współpracy akademickich, z udziałem szczególnie kreatywnych studentów, nauczycieli akademickich i badaczy. Priorytetowo w konkursie traktowane będą projekty studentów i młodych badaczy oraz społeczności studenckich, koordynatorem projektu musi być jednak nauczyciel akademicki lub badacz danej Uczelni.

Do wsparcia w konkursie kwalifikuje się każda inicjatywa o natychmiastowym wpływie technologicznym i / lub społecznym, służąca pomocy systemom opieki zdrowotnej i ludności w radzeniu sobie z trudnościami spowodowanymi pandemią COVID-19. Finansowane mogą być projekty o wartości maksymalnie 50 000 euro.

Łączna pula środków przeznaczona przez AUF  na ten wyjątkowy nabór wynosi 500 000 euro.

Termin składania wniosków upływa w niedzielę 3 maja 2020 r.

Rezultatem projektu może być plan pomocy, rozwiązanie lub narzędzie pomocnicze, a także wytworzony produkt, na przykład: działania na rzecz zdrowia publicznego, rozwój aplikacji, rozwój narzędzi decyzyjnych, komunikacja i podnoszenie świadomości w zakresie zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia, pomoc osobom szczególnie narażonym i/lub odizolowanym, zapobieganie psychologicznym lub społeczno-ekonomicznym skutkom kryzysu zdrowotnego, zwalczanie przemocy wobec kobiet i dzieci w okresie izolacji, produkcja niezbędnego sprzętu do opieki, ochrony lub zapobiegania zagrożeniom dla zdrowia (maski, rękawiczki, środki dezynfekujące, respiratory itp.).

Ze względu na wartość dofinansowania, w konkursie można złożyć projekty w kategorii A1, A2 i B:

  • Projekty kategorii A (projekty o natychmiastowym wpływie technologicznym, ekonomicznym i / lub społecznym): typ A1 –  wartość projektu do max. 10 000 euro oraz  typ A2 – wartość projektu od 10 000 do 20 000 euro;
  • Projekty kategorii B (projekty wyjątkowe, o dużym wpływie lub szczególnie innowacyjne o wymiarze międzyregionalnym lub międzynarodowym): budżet projektu typu B wynosić może do 50 000 euro.

Do wydatków kwalifikowalnych w tych projektach zalicza się:

  • Zakup surowców i koszty jego transportu;
  • Zakup sprzętu, materiałów eksploatacyjnych i koszty ich transportu;
  • Wynajem sprzętu;
  • Koszty testów zgodności lub certyfikacji lub homologacji;
  • Koszty transportu/podróży, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów przyjętych przez kraj Beneficjenta;
  • Internet i telekomunikacja.

Ze względu na wyjątkowy charakter tego konkursu, nie są kwalifikowalne koszty zarządzania ani personelu; przewiduje się więc udział przede wszystkim projektów oferujących współfinansowanie tych kosztów ze środków publicznych lub prywatnych.

Więcej informacji (w języku francuskim i angielskim) na temat zaproszenia można znaleźć na stronie L’Agence Universitaire de la Francophonie: : https://www.auf.org/nouvelles/actualites/appel-a-projets-international-auf-covid-19/

W razie wszelkich pytań prosimy się kontaktować z panią :

Joanna Barszcz

p.o. Dyrektora
Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Św. Marcin 78
61-809 Poznań

tel.: 61 82 94 435
kom. +48 539 531 596

Skip to content