Zaproszenie do badania “Doświadczenia zdalnego studiowania na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM – perspektywa studencka” 

utworzone przez | cze 30, 2020 | Badania Pracownicze

Szanowni Państwo,

bieżący semestr dobiega powoli końca. Możemy o nim śmiało powiedzieć, że był najbardziej niezwykłym czasem, w jakim kiedykolwiek pracowaliśmy. Edukacja w tym semestrze przyniosła nam wszystkim wiele różnorodnych doświadczeń: twórczych i trudnych, a także takich, których nie potrafimy jeszcze dziś ocenić. Doświadczenia te są udziałem Państwa – studentów i studentek, a także naszym – pracowniczek i pracowników Wydziału Psychologii i Kognitywistyki.

Chcemy zaprosić Państwa do współpracy przy podsumowaniu edukacji na Wydziale w ostatnich miesiącach. Nasze badanie służyć ma zebraniu informacji o jakości tych niezaplanowanych doświadczeń zdalnej edukacji.  Naszą intencją jest, by to podsumowanie posłużyło pogłębieniu rozumienia procesu edukacji w wymuszonych epidemią warunkach pracy zdalnej. Nie jest zatem wyłącznie próbą oceny, tego jak “dobrze” lub jak “źle” nam poszło. Badanie to nie zastępuje także ewaluacji zajęć, która – jak co roku – będzie przeprowadzona po zakończeniu semestru w USOS. To raczej próba zastanowienia się nad tym, co było naszym udziałem w ostatnich miesiącach.

Istotne jest dla nas, by w prowadzonym podsumowaniu znalazły się głosy różnorodnych osób tworzących społeczność Wydziału. Rozeznanie prowadzimy wśród pracowników i pracowniczek. Chcemy również, byście dołączyli do niego także Państwo – studenci. Zależy nam na zebraniu głosów od osób studiujących psychologię oraz kognitywistykę, w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Osób o różnych motywacjach do studiowania i w różnym zakresie angażujących się w życie Wydziału. Osób różnej płci, w różnym wieku i w różnej sytuacji życiowej.

Uruchamiamy w tym celu ankietę online, która zawiera pytania dotyczące Państwa doświadczeń zdalnego studiowania na Wydziale. Będzie ona dostępna dla Państwa do 31.07. Ufamy, że jej zdalna forma i stała kilkutygodniowa dostępność pozwoli wypowiedzieć się Państwu w swojej sprawie, obok realizacji bieżących obowiązków studenckich i osobistych. Zachęcamy Państwa do tego gorąco. W tym wspólnym wysiłku widzimy ważną dla naszej społeczności szansę: refleksji nad mijającym czasem zdalnej edukacji oraz kształtowania warunków naszej pracy w nowym roku.

Z pozdrowieniami,

zespół badawczy
Monika Zielona-Jenek
Paweł Łupkowski
Julita Wojciechowska
Paweł Kleka
Władysław J. Paluchowski

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content