Zapraszamy na II Krajową Konferencję Psychologii Klinicznej: 24-26. XI.2016

utworzone przez | gru 9, 2015 | Aktualności, Bieżące, Konferencje

Tematem II Krajowej Konferencji Psychologii Klinicznej odbywającej się w dniach 24-26. XI.2016 będą „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej”.

„Do niedawna w teorii i w praktyce psychologii klinicznej dominowało podejście paradygmatyczne, a razem z nim dbałość o respektowanie – specyficznych dla każdej teorii psychologicznej – natury człowieka, standardów w diagnozowaniu, poradnictwie psychologicznym i psychoterapii. Wprawdzie w psychologii klinicznej zawsze obecne były tendencje do integracji założeń różnych modeli teoretycznych w wyjaśnianiu uwarunkowań zaburzeń psychicznych czy łączenie różnych procedur i strategii postępowania terapeutycznego, ale współcześnie jest to doniosły kierunek rozwoju modeli wyjaśniających, działań badaczy i praktyków klinicznych.(…)”

Więcej o konferencji na stronie: zpzipk.home.amu.edu.pl

Skip to content