Zaliczenie warunkowe z Metodologii

utworzone przez | wrz 26, 2017 | Aktualności, Dydaktyka

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z psychologii nie będą przepisywane oceny z częściowo zrealizowanego przedmiotu ‘Metodologia badań psychologicznych i statystyka I i II’. Oznacza to, że osoby, które realizują powtórnie po wznowieniu studiów lub powtarzają te przedmioty, muszą zrealizować je w pełnym zakresie czyli 30 godzin wykładu i 30 godzin konwersatoriów. Powyższą decyzję podjął kierownik przedmiotu prof. dr hab. Elżbieta Hornowska w celu poprawy efektywności kształcenia i zwiększenia liczby studentów zaliczających ‘Metodologię…’ z wynikiem pozytywnym.

Skip to content