HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
Rejestracja placy dyplomowej

Aby zarejestrować pracę dyplomową student musi mieć uzupełnione przez prowadzących wszystkie oceny w USOSie (włącznie z oceną z seminarium). Przypominamy, że ocena wpisana przez wykładowcę w USOSie przez BOS widoczna będzie następnego dnia (po migracji danych). Uwaga: do BOS dostarczamy jedynie skan strony tytułowej.

Aby zarejestrować pracę dyplomową student musi mieć uzupełnione przez prowadzących wszystkie oceny w USOSie (włącznie z oceną z seminarium). Przypominamy, że ocena wpisana przez wykładowcę w USOSie przez BOS widoczna będzie następnego dnia (po migracji danych). Uwaga: do BOS dostarczamy jedynie skan strony tytułowej.

  1. Student rejestruje pracę dyplomową najpóźniej do 30 września (Regulamin Studiów UAM §60).
  2. Pracę należy zarejestrować w BOS na co najmniej 3 tygodnie przed obroną.
  3. Przy rejestracji pracy student postępuje zgodnie z instrukcją.
  4. Egzamin dyplomowy winien się odbyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zarejestrowania pracy dyplomowej (Regulamin Studiów UAM §64)
  5. Pierwsza strona pracy została określona wzorem.
  6. Student, który złożył pracę dyplomową w terminie do 30 września, ale nie podszedł do egzaminu dyplomowego podlega procedurze skreślenia i może być wznowiony na własny wniosek przez okres 12 miesięcy jedynie na czas obrony. Jeżeli student nie złożył pracy dyplomowej do 30 września podlega procedurze skreślana i może być na własny wniosek wznowiony na 5 rok z różnicami programowymi (pod warunkami określonymi w Regulaminie Studiów UAM §54).
  7. Jeżeli w uzasadnionych okolicznościach (np. oczekiwanie na wyniki egzaminów na 3. roku studiów I stopnia) recenzenci wyrażą zgodę na napisanie recenzji w krótszym (niż 7 dni) czasie, a student_ka zgodzi się na skrócenie czasu (7 dni) na zapoznanie się z recenzjami, egzamin może być zaplanowany w terminie krótszym niż 17 dni. Wymaga to jednak obustronnych pisemnych zgód.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w tym dokumencie.

Zagadnienia na egzaminy
Zarządzenia

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content