HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ
Rejestracja pracy dyplomowej

Aby zarejestrować pracę dyplomową student_ka musi mieć uzupełnione przez prowadzących wszystkie oceny w USOSie (włącznie z oceną z seminarium dyplomowego). Przypominamy, że ocena wpisana przez wykładowcę w USOSie przez BOS widoczna będzie następnego dnia (po migracji danych).
Uwaga: do BOS dostarczamy jedynie skan strony tytułowej pracy dyplomowej.

Aby zarejestrować pracę dyplomową student musi mieć uzupełnione przez prowadzących wszystkie oceny w USOSie (włącznie z oceną z seminarium). Przypominamy, że ocena wpisana przez wykładowcę w USOSie przez BOS widoczna będzie następnego dnia (po migracji danych). 

  1. Procedura dyplomowania opisana jest tutaj.
  2. Student_ka rejestruje pracę dyplomową najpóźniej do 30 września (Regulamin Studiów UAM §60).
  3. Pracę należy zarejestrować w BOS co najmniej 17 dni przed egzaminem dyplomowym.
  4. Przy rejestracji pracy student_ka postępuje zgodnie z instrukcją.
  5. Egzamin dyplomowy winien się odbyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zarejestrowania pracy dyplomowej (Regulamin Studiów UAM §64).
  6. Pierwsza strona pracy została określona wzorem.
  7. Student_ka, który_a złożył_a pracę dyplomową w terminie do 30 września, ale nie podszedł do egzaminu dyplomowego podlega procedurze skreślenia i może być wznowiony na własny wniosek przez okres 12 miesięcy jedynie na czas obrony. 
  8. Jeżeli w uzasadnionych okolicznościach (np. oczekiwanie na wyniki egzaminów na 3. roku studiów I stopnia) recenzenci wyrażą zgodę na napisanie recenzji w krótszym (niż 7 dni) czasie, a student_ka zgodzi się na skrócenie czasu (7 dni) na zapoznanie się z recenzjami, egzamin może być zaplanowany w terminie krótszym niż 17 dni. 
Zagadnienia na egzaminy
Zarządzenia

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content