Zalecenia NCN w sprawie wynagrodzeń dla wykonawców projektów badawczych.

utworzone przez | maj 27, 2013 | Granty, Kosztorys, NCN, Zatrudnienie

Rada NCN opracowała zalecenia dotyczące wysokości miesięcznych wynagrodzeń osób zatrudnianych w pełnym wymiarze czasu pracy. Ustalono, że wysokość wynagrodzenia brutto* nie powinna przekraczać:

  • dla profesora –  9 tys. zł
  • dla doktora habilitowanego –  7 tys. zł
  • dla doktora – 5 tys. zł

Jednocześnie Rada NCN sugeruje, aby w przypadku zatrudniania w grancie doktorantów i studentów, wysokość miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego np. na podstawie umów cywilnoprawnych nie przekraczała kwoty:

  • dla doktoranta – 3 tys. zł
  • dla studenta – 1 tys. zł

* Wynagrodzenie brutto, bez dodatkowych składek ZUS zwiększających całkowity koszt zatrudnienia ponoszony przez pracodawcę.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content