Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 października 2023 r. zmarła Pani Profesor Barbara Harwas-Napierała

utworzone przez | paź 27, 2023 | Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 26 października 2023 r. zmarła

Pani Profesor Barbara Harwas-Napierała

Człowiek wielkiej kultury i wrażliwości

Psycholog, profesor nadzwyczajny

Emerytowany pracownik Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Kierownik Zakładu Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii UAM w latach 1993-2017

Córka filozofa Edmunda Harwasa i Tomiry Suwały.

W 1970 r. ukończyła Wydział Filozoficzno-Historyczny UAM. W 1975 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii na podstawie rozprawy pt. Nastawienie na zagrożenia społeczne a niektóre formy treningu wychowawczego w rodzinie. Promotorem rozprawy doktorskiej była prof. Maria Tyszkowa. W 1987 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. Czynniki społeczno-rodzinne w kształtowaniu lęku u młodzieży. W 1991 wyjechała na staż zagraniczny związany z realizacją badań na temat rodzinnych uwarunkowań kształtowania się ról związanych z płcią (Hungarian Academy of Sciences, Budapeszt). W 1994 r. współpracowała z Abo Academy w Finlandii badając rodzinne uwarunkowania kształtowania się ról związanych z płcią. Współpracowała m.in. z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym i Wielkopolskim Stowarzyszeniem Pomocy Dziecku, Ojcu i Rodzinie. W 2004 r. była ekspertem V i VI, a w 2007 r. VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Autorka i redaktorka podręczników i monografii z zakresu psychologii rozwoju człowieka [m. in. Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2000). (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka; Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2002). Wiedza z psychologii rozwoju człowieka w praktyce społecznej; Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (2003). (red.). Psychologia rozwoju człowieka. Rozwój funkcji psychicznych; Bakiera, L., Harwas-Napierała, B. (2016). Wzory osobowe w rozwoju człowieka] oraz psychologii rodziny [m. in. Harwas-Napierała, B. (2008). Komunikacja interpersonalna w rodzinie; Harwas-Napierała, B., Liberska, H. (2007). (red.). Tożsamość a współczesność; Harwas-Napierała, B. (2012). Dorosłość jako spełnienie; Harwas-Napierała, B., Bakiera, L. (2018). (red.). Oblicza współczesnej rodziny]. Wypromowała 280 magistrów i 5 doktorów: prof. UAM dr hab. Lucynę Bakierę, prof. UAM dr hab. Katarzynę Adamczyk, dr Marię Błażejczyk, dr Izabelę Stankowską-Mazur i dr Anitę Głód-Mikołajczak. Członek Rady Redakcyjnej Psychologii Rozwojowej, Forum Psychologicznego oraz Family Forum. Odznaczona licznymi nagrodami naukowymi i dydaktycznymi.

 

W osobie Zmarłej społeczność akademicka Wydziału straciła cenionego nauczyciela wielu pokoleń psychologów.

Msza św. żałobna odprawiona zostanie w piątek 3 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w kościele p.w. św. Jana Vianney na poznańskim Sołaczu.

Pogrzeb o godz. 13:00 na cmentarzu przy ul. Lutyckiej 93

Rodzinie i bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają

Dziekan oraz cała społeczność akademicka Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content