XXV edycja Kolokwiów Psychologicznych w Poznaniu

utworzone przez | gru 8, 2015 | Aktualności, Bieżące, Konferencje

XXV edycja Kolokwiów Psychologicznych Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk pod hasłem:
Obcy i swoi. Psychologiczna natura stosunków międzyludzkich
odbędzie się w Poznaniu w dniach 20-22 czerwca 2016 roku.

Organizatorem tegorocznej edycji Kolokwiów Psychologicznych jest Instytut Psychologii UAM.
Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Jerzy Brzeziński, a Komitetu Organizacyjnego – dr hab. Michał Ziarko, zaś członkami – dr Katarzyna Adamczyk, dr Aleksandra Pilarska oraz mgr Michał Sieński.

Kolokwia Psychologiczne są corocznymi konferencjami naukowymi organizowanymi przez Komitet Psychologii PAN we współpracy z ośrodkami akademickimi z wybranego miasta, które w swojej ofercie edukacyjnej mają studia psychologiczne. Celem Kolokwiów jest wymiana doświadczeń z badań nad istotnymi problemami współczesnej psychologii, refleksja nad perspektywami rozwoju myśli psychologicznej, dyskusja nad kondycją uczelni kształcących przyszłych psychologów w kontekście przemian społeczno-kulturowych. Dobrą tradycją Kolokwiów Psychologicznych są dysputy naukowe, wymiana doświadczeń i poglądów członków Komitetu Psychologii PAN, Dziekanów Wydziałów i Dyrektorów Instytutów Psychologii oraz zaproszonych gości.

Skip to content