XVII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego

utworzone przez | lis 20, 2014 | Aktualności, Konferencje

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Instytut Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

mają zaszczyt zaprosić do udziału w

Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego 2014
XVII Konferencja Naukowo- Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego
pt.:

Wyzwania i codzienność współczesnej seksuologii

Termin: 21-23.11.2014
Miejsce: Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Konferencja jest adresowana do psychologów, lekarzy, prawników, pedagogów, socjologów, seksuologów, studentów, doktorantów, pracowników naukowych, a także innych osób zainteresowanych problematyką współczesnej seksuologii. Jej celem jest prezentacja najnowszych wyników badań prowadzonych w zakresie seksuologii przez osoby reprezentujące światowe ośrodki badawcze. Organizatorzy pragną stworzyć pole do dialogu i dyskusji nad nowymi wyzwaniami, przed którymi staje współczesna seksuologia. Ponadto, ze względu na przemiany społeczne, czego wynikiem są nowe prawne regulacje i nowe klasyfikacje diagnostyczne, konferencja stanowić będzie okazję do przedstawienia różnych rozwiązań terapeutycznych.

Sesje będą się odbywały w 3 modułach:

1. Seksuologia sądowa – proponowane zagadnienia:

 • norma i patologia w funkcjonowaniu seksualnym człowieka,
 • diagnoza zaburzeń seksualnych,
 • terapia zaburzeń seksualnych,
 • dysfunkcje seksualne jako problem diadyczny,
 • zaburzenia seksualne jako problem interdyscyplinarny,
 • nowa klasyfikacja zaburzeń w DSM V i jej konsekwencje.

2. Seksuologia sądowa – proponowane zagadnienia:

 •  etiologia przestępczości seksualnej,
 • ocena ryzyka powrotu do czynu,
 • opiniowanie sądowo-seksuologiczne,
 • diagnoza, terapia oraz inne formy postępowania z przestępcami seksualnymi,
 • nowe regulacje prawne dotyczące przestępstw seksualnych.

3. Seksuologia rozwojowa – proponowane zagadnienia:

 •  rozwój seksualny dziecka,
 • rozwój seksualny człowieka dorosłego,
 • seksualność osób w okresie późnej dorosłości,
 • problemy i wyzwania edukacji seksualnej.

Poniżej umieszczono zestawienie wysokości opłat konferencyjnych.

I Termin: 31.06.2014 II Termin: 7.11.2014 Opłata na miejscu
Opłata podstawowa 500 PLN 600 PLN 650 PLN
Członkowie PTS 350 PLN 450 PLN 500 PLN
Doktoranci (członkowie PTS) i studenci* 200 PLN 300 PLN 350 PLN

* Celem uzyskania zniżki studenckiej należy przesłać skan legitymacji na adres mailowy: konfpts1@amu.edu.pl

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • uczestnictwo w konferencji,
 • materiały konferencyjne,
 • catering w czasie konferencji.

Opłata konferencyjna nie obejmuje zakwaterowania. Organizatorzy służą radą, co do wyboru miejsca noclegowego.

Opłaty prosimy wnosić na konto PKO BP S.A. XV o/W-wa: 21 1020 1156 0000 7102 0059 4978

Polskie Towarzystwo Seksuologiczne
Ul. Marymoncka 34
01-813 Warszawa

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/osób, za które dokonywana jest wpłata, oraz dopisek opłata konferencyjna: konferencja pts 2014.

Liczba punktów przyznawanych osobom ubiegającym się o certyfikat seksuologa klinicznego PTS: 65 udział czynny, 20 udział bierny.
Liczba punktów edukacyjnych: 15
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę kierować na adres mailowy: konfpts1@amu.edu.pl


W imieniu Komitetu Organizacyjnego
Prof. dr hab. Maria Beisert

Skip to content