Wyróżniona praca magisterska

utworzone przez | kw. 15, 2021 | Aktualności, Bieżące, Dydaktyka

Z przyjemnością informujemy, że praca magisterska pani Aleksandry Czyż absolwentki kierunku kognitywistyka uzyskała wyróżnienie  w XVII konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie Miasta Poznania.

Składamy serdeczne gratulacje!

Poniżej ocena kapituły ze  strony konkursu:

Aleksandra Czyż
Generation of reference signals for brain-computer interface using a genetic algorithm”

Promotor: dr inż. Marcin Jukiewicz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Autorka pracy, poruszając temat usprawniania działania interfejsów mózg-komputer, a następnie proponując modyfikację jednej z popularnych metod stosowanych przy ich konstruowaniu, zwraca uwagę na szczególną grupę odbiorców. Są to osoby z niepełnosprawnościami, dla których problem wykluczenia społecznego w tym obszarze jest w dalszym ciągu istotny. W świetle zmian, które obecnie mają miejsce, poruszony przez autorkę wątek jest niezwykle potrzebny i warty zainteresowania. Praca została przygotowana na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i językowym, promuje Poznań jako centrum rozwoju opartego na ICT – czyli kreowania inteligentnego otoczenia człowieka zarówno w sferze prywatnej jak i publicznej.

Skip to content