Wyniki konkursów w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)

utworzone przez | paź 1, 2021 | Aktualności, Bieżące, Granty, NCN, Zatrudnienie

Informacja o wynikach konkursu na stypendium naukowe dla doktoranta/doktorantki (nr ogłoszenia konkurs_2/WPiK/20/21_stypendium naukowe doktorant)
w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)
W wyniku postępowania konkursowego i oceny dorobku naukowego, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych oraz kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym, Komisja konkursowa w składzie: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM (przewodnicząca), dr Marta Mrozowicz-Wrońska (członek) oraz dr hab. Łukasz D. Kaczmarek, prof. UAM (członek), zarekomendowała przyznanie stypendium naukowego w projekcie „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty:
Relacja mi
ędzy życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”:
Panu mgr. Radosławowi Trepanowskiemu

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko adiunkt – stażysta podoktorski (nr ogłoszenia konkurs_2/WPiK/20/21_adiunkt-stażysta podoktorski) w projekcie NCN (UMO-2019/34/E/HS6/00164)
W wyniku postępowania rekrutacyjnego i oceny dorobku naukowego, doświadczenia naukowego, udziału w projektach badawczych oraz kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie badawczym, Komisja rekrutacyjna w składzie: dr hab. Katarzyna Adamczyk, prof. UAM (przewodnicząca), dr Marta Mrozowicz-Wrońska (członek) oraz dr Paweł Kleka (członek), zarekomendowała na stanowisko adiunkt – stażysta podoktorski w projekcie „Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”:
Panią mgr Agnieszkę Ewę Łyś
….……..………

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content