Wymiana studencka Appalachian State University

utworzone przez | sty 8, 2021 | Dydaktyka

Szanowni Państwo,
ogłaszamy nabór na wymianę studencką do naszej uczelni partnerskiej w USA – Appalachian State University https://www.appstate.edu/.
 
Termin wymiany: semestr zimowy 2021 (sierpień-grudzień)
Liczba miejsc: 4
Kto może aplikować: studenci studiów stacjonarnych; konieczny status studenta UAM w trakcie wymiany
Termin aplikowania w UAM: 8 lutego 2021 r. (uwaga, nie ma technicznej możliwości przedłużenia tego terminu)
Forma aplikowania: przesłanie wymaganych dokumentów na marta.dajczak@amu.edu.pl
Wymagane dokumenty:
1) wypełnione zgłoszenie na wyjazd, zawierające list motywacyjny o objętości maksymalnie 1000 znaków polskich (strona 1 załącznika; proszę nie przekraczać wymaganej objętości tekstu);
2) wypełniony i podpisany Learning Agreement (strona 2 załącznika);
3) certyfikat językowy (lub inny urzędowy dokument) potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.
Dokumenty proszę przesłać na mój email w postaci skanów. Jeśli potrzebne nam będą oryginały, zwrócimy się do Państwa – proszę mieć je skompletowane, aby móc je dostarczyć na wezwanie.
Kandydatem na wyjazd jest osoba, która spełnia warunki formalne i złożyła w określonym terminie wszystkie wymagane dokumenty.

Komisja rozpatrzy wnioski kandydatów zgodnie z określoną procedurą i ustali listę rankingową. Wszyscy kandydaci otrzymają wiadomość email o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na wyjazd.

Nominacje osób zakwalifikowanych wyślemy do uczelni partnerskiej. Następnie osoba zakwalifikowana musi złożyć kompletną aplikację do uczelni partnerskiej w terminie i trybie określonym przez uczelnię partnerską.

Skip to content