Wymiana międzyuczelniana – oferta stypendialna

utworzone przez | lis 25, 2014 | Aktualności, Bieżące, Granty

Dział Współpracy z Zagranicą uprzejmie informuje o możliwości zgłaszania kandydatur na wyjazdy zagraniczne realizowane w ramach umów międzyuczelnianych do niżej wymienionych Uniwersytetów:

 • Uniwersytet w Liège (Belgia) – 3 osoby na 10 dni
 • Uniwersytet im. T.G. Masaryka w Brnie (Czechy) – 6 osób na 5 dni
 • Uniwersytet im. Arystotelesa w Salonikach (Grecja) – 2 osoby na 7 dni

Wyjazdy do Brna i Liège przeznaczone są dla pracowników naukowych i doktorantów UAM, natomiast wyjazdy do Salonik przeznaczone są wyłącznie dla pracowników naukowych.
W przypadku wyjazdu do Li
ège wymagane jest nawiązanie wcześniejszych kontaktów naukowych.

Wszystkie wyjazdy do w/w ośrodków mogą zostać zrealizowane w roku kalendarzowym 2015

 • Uniwersytet Christiana Albrechta w Kilonii (Niemcy):
  1. oferta skierowana do wszystkich jednostek UAM:
   • pobyt naukowo-badawczy 1-miesięczny – 5 osób (pracownicy naukowi i doktoranci, też z IFG)
   • pobyt naukowo-badawczy 5-miesięczny – 1 osoba (pracownicy naukowi i doktoranci, też z IFG)
   • wakacyjny kurs języka niemieckiego – 4 osoby (tylko studenci studiów I i II stopnia, oprócz studentów germanistyki).
  2. oferta skierowana wyłącznie do Instytutu Filologii Germańskiej UAM:
   • lektorat języka niemieckiego dla cudzoziemców – 1 osoba/rok
   • 4 tygodnie pobytu naukowo-badawczego dla doktorantów – 2 osoby
   • wakacyjny kurs języka niemieckiego dla studentów – 4 osoby (germanistyka)

Stypendia do Kilonii (oprócz kursu wakacyjnego, który zwykle odbywa się na przełomie lipca i sierpnia) zostaną przyznane na rok akademicki 2015/2016 i mogą zostać zrealizowane najwcześniej we wrześniu 2015, o ile strona zapraszająca wyrazi na to zgodę. W przypadku ubiegania się o stypendium 1 i 5-miesięczne wymagane jest nawiązanie wcześniejszych kontaktów naukowych.

Prosimy o zgłaszanie kandydatur na wszystkie stypendia na załączonym formularzu Zgłoszenie kandydata.
Dodatkowo, w przypadku pracowników i doktorantów ubiegających się o stypendium na pobyt naukowo-badawczy w Kilonii, należy również wypełnić formularz
Wissenschaftlicher Lebenslauf.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18.12.2014r.

Dodatkowe informacje:

DWZ, Coll. Minus, pok. 206

Belgia: mgr Małgorzata Wasilewska
tel. 061/829 44 31, e-mail: malwas@amu.edu.pl

Czechy: mgr Beata Promińska
tel. 061/829 44 32, e-mail: bprom@amu.edu.pl

Grecja: mgr Małgorzata Wasilewska
tel. 061/829 44 31, e-mail: malwas@amu.edu.pl

Niemcy: lic. Monika Szymaniak
tel. 061/829 44 37, e-mail: mszymani@amu.edu.pl

fax. 061/829 40 95 

Skip to content