Wykład pt. Trening Komunikacji metodą dr Thomasa Gordona 9 maja 2022 godz. 18:00

utworzone przez | kw. 22, 2022 | Aktualności, Bieżące

Serdecznie zapraszamy na wykład pt.

Trening Komunikacji metodą dr Thomasa Gordona

Model dr. T. Gordona oparty jest na kilku narzędziach, za pomocą których można budować most porozumienia z drugim człowiekiem. Jest to możliwe dzięki wiedzy o kształtowaniu relacji, rozwiązywaniu konfliktów, budowaniu autorytetu rodzicielskiego/nauczycielskiego w oparciu o wpływ, a nie władzę i siłę. To nie tylko myślenie  w kategoriach „ja – ty”, lecz również „my”. To także, a może przede wszystkim,  zaproszenie do refleksji i zmiany własnej postawy oraz sposobu porozumiewania się z innymi ludźmi.

Wykład odbędzie się w dniu 9 maja 2022 roku w zespole MS Teams w godzinach 18.00-19.00. Poprowadzi go mgr Iwona Lipowska certyfikowany trener, dyrektor przedszkola Pestka i szkoły Montessori DCEM we Wrocławiu. Wykład ten jest wprowadzeniem do 16 godzinnego kursu. Celem wykładu jest zapoznanie Państwa z ideą, treściami i metodą kursu. Chcemy żebyście deklarując w nim swoje uczestnictwo byli w pełni świadomi tego na jaką pracę się decydujecie.

Wykład ma otwarty charakter, na kurs będą obowiązywały zapisy. Zarówno uczestnictwo w wykładzie jak i w kursie jest dla Państwa nieodpłatne. Możliwa jest grupa prowadzona zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

 

Link do spotkania w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3auy8119OSius96GXI9YzldijWjWy6tCtYnABOLVHkeG41%40thread.tacv2/1650611566772?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%229865bc24-284a-4cae-985d-ebab73d3e080%22%7d

 

Prof. UAM dr hab. Błażej Smykowski – Kierownik Edu_Centrum WPiK (Edu Centrum WPIK) oraz mgr Iwona Lipowska – Trener

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content