Współpraca z zagranicą

Instytut Psychologii UAM prowadzi od wielu lat stałą współpracę z ośrodkami zagranicznymi, w oparciu o umowy spisane między uczelniami. W okresie sprawozdawczym dotyczyło to dwóch ośrodków:
(1) Uniwersytetu w Brnie i (2) Uniwersytetu w Katanii.
Posiadaliśmy stałą umowę z Akademią Nauk Pedagogicznych w Moskwie, która została jednak rozwiązana. Jednak z uwagi na podejmowany w Instytucie przez młodych pracowników i doktorantów wątek poszukiwań związany z kulturowo-historyczną psychologią Lwa S. Wygotskiego wymaga ona odnowienia.
Ponadto współpraca z ośrodkami zagranicznymi jest realizowana w oparciu o umowy i porozumienia indywidualne. Wyniki tej współpracy są wymierne i dobrze udokumentowane. Są to wspólne badania w ramach doktoratów, badań grantowych, organizacja i udział w konferencjach naukowych i – co najważniejsze – w wielu wypadkach dochodzi do wspólnych publikacji. Ogółem Instytut Psychologii współpracuje z 18 różnymi ośrodkami takich krajów, jak: USA, Kanada, Izrael, Wielka Brytania, Niemcy, Holandia, Finlandia, Włochy, Rosja i Czechy.
Tematy realizowane we współpracy z zagranicą :

Kraj Umowa – liczba tematów Tematy indywidualne
Czechy 1
Finlandia 1
Holandia 2
Izrael 1
Kanada 1
Niemcy 4
Rosja 1
Syria 1
USA 3
Wielka Brytania 2
Włochy 1
Skip to content