Społeczna Rada Pracodawców

Wydział przykłada dużą wagę do tego, by kształcenie psychologów i kognitywistów na naszej Uczelni odpowiadało zapotrzebowaniu społecznemu. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego uczestniczą w tworzeniu programów oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów. Przy Wydziale działa też Społeczna Rada Pracodawców, której członkami są przedstawiciele pracodawców oraz przedstawiciele studentów i absolwentów psychologii.

Społeczna Rada Pracodawców Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, które działa na rzecz wspierania rozwoju Wydziału, a także rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem a podmiotami społeczno-gospodarczymi. Jako ciało opiniotwórcze ma wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności naszych absolwentów były zgodne z oczekiwaniami ryku pracy.

Lista osób zaproszonych do współpracy w ramach Rady Pracodawców WPiK UAM

1) Janina Sobczak-Matysiak – Negocjator – Akademia Treningu i Psychoedukacji

2) Marcin Łaciak- członek zarządu firmy Andrewex

3) Ewa Orlik-Marciniak – Open Konsultacje i Szkolenia

4) Anna Lewandowska – Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

5) Krzysztof Jassem – Prezes zarządu firmy POLENG

6) Sonia Chojnik-Konopa – przedstawicielka studentów i absolwentów

7) Mateusz Wiliński – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Poznaniu

8) Mateusz Klakus – Polskie Stowarztyszenie Studentów i Absolwentów Psychologii

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content