Społeczna Rada Pracodawców

Wydział przykłada dużą wagę do tego, by kształcenie psychologów i kognitywistów na naszej Uczelni odpowiadało zapotrzebowaniu społecznemu. Przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego uczestniczą w tworzeniu programów oraz prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów. Przy Wydziale działa też Społeczna Rada Pracodawców, której członkami są przedstawiciele pracodawców oraz przedstawiciele studentów i absolwentów psychologii.

Społeczna Rada Pracodawców Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM jest ciałem konsultacyjnym i doradczym, które działa na rzecz wspierania rozwoju Wydziału, a także rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem a podmiotami społeczno-gospodarczymi. Jako ciało opiniotwórcze ma wpływ na kształtowanie polityki edukacyjnej Wydziału oraz na dostosowanie i upraktycznienie programów studiów tak, aby umiejętności naszych absolwentów były zgodne z oczekiwaniami ryku pracy.

 

Lista osób zaproszonych do współpracy w ramach Rady Pracodawców WPiK UAM

Skip to content