Rozwój kompetencji społecznych wychowanków domów dziecka

Celem projektu jest przeprowadzenie w wielkopolskich domach dziecka warsztatów psychoedukacyjnych i warsztatów rozwijających kompetencje społeczne wychowanków tych domów. Warsztaty będą prowadzone przez studentów psychologii i kognitywistki przynależących do różnych organizacji studenckich Wydziału Psychologii i Kognitywistki. Do projektu zgłosili się studenci działający w projektach edukacyjnych AMUL, Po-Prostu, Fabryki Młodych Profesjonalistów, Koła Psychologii Rodziny, Koła Naukowego Psychologii Społecznej, Koła Naukowego „Bliżej Neuropsychologii” oraz Mitingów Umiejętności Społecznych. Przygotowali łącznie ofertę 26 warsztatów o zróżnicowanej tematyce.

Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM

Skip to content